Lhůta pro placení daně z nemovitých věcí se blíží

Publikováno:
3. květen 2022
Obor:

Blíží se splatnost daně z nemovitých věcí, na což reaguje i finanční správa, která mezi poplatníky začíná rozesílat celkem 2,8 milionů obálek se složenkami na zaplacení daně. Pokyny k platbě vám však mohou přijít i do e-mailové schránky, v případě, že jste se k zasílání údajů pro placení daně e-mailem přihlásili, popřípadě datovou schránkou, jste-li jejím držitelem. Doporučujeme přesto termín pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2022 hlídat a nespoléhat se pouze na obdržení složenky nebo e-mailu. 

Lhůta pro zaplacení daně na rok 2022, nebo její první splátky, končí 31. května 2022. Přesáhne-li vaše daň částku 5 000 Kč, můžete platbu daně rozdělit do dvou stejných splátek, které musí být zaplaceny do 31. května a 30. listopadu 2022. Pro účely úhrady daně z nemovitých věcí nemusíte čekat na údaje zaslané finanční správou, ale můžete se řídit i posledním podaným přiznáním. Je však nutné pamatovat na změny, které mění výši daně, ale nezakládají povinnost podat nové přiznání (např. změna místních koeficientů, sazby daně apod.). Tato platba daně (či její zálohy) by měla reflektovat i změny u vlastněných nemovitostí v roce 2021, které byly zohledněny v případném přiznání v lednu 2022. 

Autor: Lukáš Pflug

Autor: Lukáš Pflug