K prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH zřejmě letos nedojde

Publikováno:
27. duben 2020
Obor:

Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 434 došlo ke schválení návrhu zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními a vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Cílem návrhu výše uvedeného zákona je dočasné odložení realizace prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu na dani z přidané hodnoty a institutu zálohy na daňový odpočet, které jsou nově implementovány do daňového řádu a zákona o dani z přidané hodnoty. K prodloužení lhůty na vrácení nadměrného odpočtu DPH, která by měla být novelou daňového řádu upravena na 45 dnů, tak zřejmě dojde až v příštím roce. K určitému pozastavení a dočasnému odkladu by mělo dojít taktéž u nově zavedeného institutu výplaty zálohy na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu.  V důsledku nepříznivých ekonomických dopadů na mnohé podnikatelské subjekty, které tato epidemie způsobila, se tímto zákonem zajistí vrácení nadměrného odpočtu DPH v současně platné 30-denní lhůtě.

Tento režim by měl být tedy zachován až do konce roku 2020. Od prvního ledna 2021 se vrácení nadměrného odpočtu tedy bude řídit již úpravou obsaženou v novele daňového řádu.

Autor: Fučík & partneři