Jak ovlivní IFRS 9 základ daně z příjmů právnických osob?

Publikováno:
3. leden 2018
Obor:

Nová novela vyhlášky č. 501/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, může mít dopad i do základu daně z příjmů právnických osob, neboť přináší zásadní změny v oblasti účtování a vykazování finančních nástrojů. Důvodem změny je implementace nového standardu IFRS 9 Finanční nástroje. Novela vyhlášky vyšla ve sbírce listin 15.12.2017 a její účinnost je od 1.1.2018. Novela mimo jiné stanoví, že účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Na tuto problematiku se zaměřil i připravovaný příspěvek na Koordinační výbor Komory daňových poradců, který řeší účetní dopady do výsledku hospodaření podle Českých účetních standardů u bank a finančních institucí, které vzniknou v důsledku zachycení a účtování finančních aktiv podle IFRS (konkrétně v případě znehodnocení úvěrových pohledávek), do jejich základu daně z příjmů právnických osob.

Autor: Jan Vácha