Informace o zaplacených zálohách u ČSSZ již jen elektronicky na ePortálu

Publikováno:
8. únor 2022
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč

Česká správa sociálního zabezpečení dále jen „ČSSZ“ spustila 26. ledna 2022 novou online službu – Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. ČSSZ již nebude rozesílat tzv. inventury pohledávek, ale všechny informace budou mít nyní OSVČ k dispozici na ePortálu ČSSZ.

K tomu, aby mohla OSVČ pracovat s novou službou, je zapotřebí se přihlásit do ePortálu ČSSZ přes Identitu občana, datové schránky či pokud OSVČ využívá služeb daňového poradce, může tuto osobu zplnomocnit ke svému zastupování. Pro případ nejasností uvádí ČSSZ, že stávající pověření a plné moci všech subjektů budou nadále automaticky zachovány.

Výhody nové služby ePortálu ČSSZ:

  • informace o zaplacených zálohách na pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce s uvedením výše předpisu záloh na pojistné aktuálního a předcházejícího kalendářního roku
  • přehled všech plateb uhrazených v aktuálním a předchozím kalendářním roce
  • neměla-li OSVČ v aktuálním nebo předcházejícím kalendářním roce evidován alespoň jeden den výkonu samostatné výdělečné činnosti, bude na to při vstupu do služby Informace o zaplacených zálohách na pojistné upozorněna
  • spolu s informací o zaplacených zálohách se OSVČ zobrazí, zda v jednotlivých kalendářních měsících měla povinnost platit zálohy na pojistné či zda nebyl stanoven předpis výše záloh na pojistné
Autor: Roman Burnus, Marek Toráč