Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zvláštního ustanovení k uplatnění daňové ztráty

Publikováno:
22. březen 2022
Obor:

Generální finanční ředitelství vydalo dne 11. 11.  2021 informaci k aplikaci zvláštního ustanovení § 38zh zákona o daních z příjmů, které se týká uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně.

Právní úprava a její účel

S účinností od 1. 7. 2020 bylo do zákona o daních z příjmů („ZDP“) zakomponováno ustanovení § 38zh jako zvláštní ustanovení o uplatnění daňové ztráty, které při splnění stanovených podmínek zavádí zákonnou fikci data podání dodatečného daňového přiznání. 

Toto ustanovení cílí především na situace, kdy poplatník současně s řádným daňovým přiznáním, za které mu vznikla daňová ztráta (např. za rok 2021), podá dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém chce ihned tuto daňovou ztrátu uplatnit (např. zpětně za rok 2020). Díky fikci se na dodatečné daňové přiznání bude hledět jako na podané až v okamžiku, kdy byla tato daňová ztráta pravomocně stanovena (tím bude splněna hmotněprávní podmínka pro její uplatnění). Bez tohoto ustanovení by poplatník musel čekat na pravomocné stanovení daňové ztráty a až následně podat dodatečné daňové přiznání, ve kterém by ji mohl uplatnit. Ustanovení lze použít pro ztráty za zdaňovací období, která skončila 30. 6. 2020 a později. 
 
Poplatníci však fikci ve zmíněném ustanovení § 38zh využít nemusí a mohou ztrátu uplatnit až po jejím pravomocném stanovení.

Informace dále rozepisuje případy, kdy není uplatnění ztráty přípustné. Jedná se však o poměrně specifické situace (např. další korekce daňových povinností před pravomocným stanovením), které doporučujeme posuzovat individuálně.

Kompletní znění informace GFŘ k ustanovení § 38zh ZDP naleznete ZDE.

Autor: Václav Štefan

Autor: Václav Štefan