DPH: Nový reverse charge systém na Slovensku

Publikováno:
21. prosinec 2015
Obor:

Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží konec roku, rádi bychom vás upozornili na přicházející novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“) na Slovensku. Od 1. 1. 2016 bude nutno v případě, že zahraniční osoba dodá zboží (i bez montáže) slovenské osobě povinné k dani (podnikateli) s místem plnění na Slovensku, aplikovat přenos daňové povinnosti.

Například česká společnost A (ať už s registrací k DPH podle § 5 Zákona o DPH, nebo bez ní) koupí na Slovensku zboží, které prodá slovenské společnosti B. Do 31. 12. 2015 má společnost A povinnost registrace k DPH na Slovensku, uplatní na dodávku 20% slovenskou sazbu DPH, a zároveň si uplatní nárok odpočet daně z nákupu. Od 1. 1. 2016 bude takový obchod zdaněn v režimu reverse charge (dále jen „RCH“). Společnost A nebude účtovat na fakturu DPH a společnost B bude aplikovat samozdanění. Zároveň společnost A nebude mít nárok na uplatnění odpočtu prostřednictvím daňového přiznání, ale bude muset žádat o vrácení daně. Pokud společnost A nakoupí zboží z jiného členského státu, uvede tuto transakci do přiznání. Další dodávka tohoto zboží na Slovensku pro slovenskou osobu povinnou k dani bude v režimu RCH.

Zahraniční osoba je dle § 5 Zákona o DPH definována jako osoba povinná k dani, která nemá na Slovensku sídlo, místo podnikání, stálou provozovnu, bydliště nebo se na Slovensku obvykle nezdržuje. Naopak mezi tuzemské osoby povinné k dani dle § 4 odst. 5 Zákona o DPH patří také stálé provozovny zahraničních osob.

Stálá provozovna je pro účely Zákona o DPH v § 4 odst. 5 definována jako stálé místo podnikání, které má personální a materiální vybavení nutné k výkonu podnikání. Organizační složka zapsaná v obchodním rejstříku nemusí automaticky znamenat, že existuje stálá provozovna.

V případě, že osoba registrovaná podle § 5 („zahraniční plátce“) přestane splňovat status zahraniční osoby (např. pronajme si prostory a zaměstnává zaměstnance), stává se podle Zákona o DPH tuzemským plátcem daně podle § 4, neboť jí vznikla stálá provozovna, a to ode dne, kdy přestala splňovat postavení zahraniční osoby. Nebo naopak, pokud osoba dle § 4 (tuzemský plátce – např. stálá provozovna zahraniční osoby) začne splňovat podmínky pro zahraniční osobu dle § 5, považuje se za plátce podle § 5 ode dne, kdy přestala mít v tuzemsku sídlo, místo podnikání či stálou provozovnu. Oznamovací povinnost na daňový úřad je 10 dní.

Do konce tohoto roku nemá skutečnost, zda je zahraniční společnost v postavení tuzemské osoby, nebo zahraniční osoby výrazný vliv na další daňové povinnosti v oblasti DPH. Od 1. 1. 2016 tato skutečnost výrazně ovlivní postup při fakturaci zboží.

Pokud máte dotazy k výše uvedenému tématu či máte na Slovensku organizační složku, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Autor: Ivan Fučík