Dary pro Ukrajinu - hmotná pomoc a DPH

Publikováno:
8. březen 2022
Obor:

V současné situaci je více než aktuální zasílání různé humanitární pomoci na Ukrajinu. Pokud se jedná o zasílání pomoci ve formě potřebného zboží, tak jeho přepravu zpravidla organizují humanitární organizace (např. Člověk v tísni), kterým je dané zboží předáváno v tuzemsku. V této souvislosti si proto dovolujeme upozornit na ustanovení § 68 odst. 15 zákona o DPH, dle něhož je od daně s nárokem na odpočet „osvobozeno dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země“ a na výklad Generálního finančního ředitelství (aktuální informace k dispozici na webu GFŘ). 

Z uvedeného vyplývá, že pokud plátce daně pořídí zboží přímo pro takovéto dodání v rámci pomoci na Ukrajinu, nemůže si při jeho pořízení uplatnit nárok na odpočet. Naopak v případě, kdy plátce zboží prvotně nakoupí pro vlastní ekonomickou činnost a následně se je rozhodne datovat na Ukrajinu, může u jeho pořízení uplatnit nárok na odpočet DPH. Jeho bezúplatné dodání bude ve smyslu § 13 odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona o DPH sice předmětem daně, ale právě v návaznosti na ustanovení § 68 odst. 15 zákona o DPH bude od daně osvobozeno. Osvobození lze nejlépe prokázat potvrzením o převzetí hmotného daru ze strany humanitární či dobročinné organizace (s uvedením rozsahu zboží a identifikace dodavatele - dárce), které zároveň bude obsahovat i místo určení na Ukrajině. Doporučujeme proto si takovéto prohlášení připravit a vyžádat jeho doplnění a zejména potvrzení. Takovéto dodání zboží by pak mělo být vykázáno na ř. 26 DPH přiznání. 

Rozdíl v obou situacích může být, dle našeho názoru, obtížně prokazatelný a je otázka, jak bude daňová správa k těmto dodávkám přistupovat. Nicméně z uvedeného vymezení minimálně vyplývá, že využití osvobození by se mělo vztahovat na různé typy skladových zásob či vlastních výrobků plátce. 

Pokud by zboží nebylo odesláno či přepraveno do státu mimo EU, tj. na Ukrajinu, podléhalo by darování odvodu DPH, respektive nebylo by možné využít výše uvedené osvobození. Doporučujeme proto získat, bude-li to možné, od humanitární či dobročinné organizace rovněž celní doklady či jiné potvrzení o uskutečnění vývozu na Ukrajinu. 

Osvobození od DPH nelze rovněž využít v případech, kdy zboží určené na Ukrajinu nebude poskytnuto humanitární organizaci či v případě, kdy by plátce sám zajišťoval jeho převoz a následnou distribuci na místě. 

V případě, že toto téma aktuálně řešíte a nevíte si rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

 

Jana Kolářová, Richard Knobloch

Autor: Jana Kolářová, Richard Knobloch