Daňový balíček schválen PSP

Publikováno:
17. leden 2019
Obor:

V prosinci 2018 schválila poslanecká sněmovna ve třetím čtení daňový balíček, kdy většina změn má nabýt platnosti v průběhu roku 2019. O procesu schvalování a navrhovaných změnách jsme Vás informovali například zde. Schváleny byly zejména tyto návrhy:

  • Zvýšení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečné činné ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Podnikatelé tak pravděpodobně budou moci s přiznáním za rok 2019 uplatnit vyšší výdajů paušálem než v tomto roce.
  • Naopak nebyl schválen původní návrh, kdy jednatelé (a členové statutárních orgánů) měli být zpravidla považováni za osobu povinnou k dani a jejich činnost v rámci výkonu funkce za ekonomickou činnost pro účely DPH. Staronová definice schválená poslaneckou sněmovnou nyní stanovuje, že samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost osob, kdy příjem za ni je zdaňován jako příjem ze závislé činnosti, kam dle zákona o daních z příjmů jednatelé a členové statutárních orgánů spadají. Ohledně původního návrhu jsme Vás informovali také zde.
  • Dle nových pravidel bude mít společnost povinnost oznámit správci daně větší výplatu podílu na zisku či jiného příjmu do zahraničí, který by standardně podléhal srážkové dani, ale je od daně osvobozen anebo nepodléhá zdanění dle ustanovení příslušných smluv.
  • Změny v zákoně o daních z příjmů v důsledku implementace směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD). Zejména omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, zdanění přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí či zdanění ovládaných zahraničních společností (více také zde či zde).
  • Dále bylo schváleno snížení sazby DPH na dodávky tepla na sazbu 10 % či zavedení zdanění tzv. zahřívaných tabákových výrobků.

Novelu bude nyní projednávat Senát. O dalším vývoji Vás budeme opět informovat

Autor: Fučík & partneři