Daňová uznatelnost nákladů na povinné testy COVID-19

Publikováno:
19. květen 2020
Obor:

U plátců daně (zaměstnavatelů) jsou náklady na povinný test COVID-19 povinným výdajem zaměstnavatele dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Jedná se tak o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

U zaměstnanců se jedná o příjem, který je představován ve formě povinného plnění zaměstnavatele pro vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce a není tak předmětem daně.

Pokud povinný test COVID-19 souvisí s výkonem podnikatelské činnosti, tak i u podnikatelů se jedná o daňově účinný výdaj dle § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Autor: Fučík & partneři