Chystaná novela zákoníku práce

Během roku 2017 by měla nabýt účinnosti velká novela zákoníku práce. Do nejzajímavějších plánovaných změn patří:

  • úprava práce z domova – pracovní dobu si bude rozvrhovat sám zaměstnanec (na základě dohody se zaměstnavatelem), zaměstnavatel bude mít povinnost pokrýt technické a energetické náklady, které zaměstnanci prací z domova vzniknou,
  • změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – zákonná garance odpočinku, zaručená mzda a nárok na dovolenou,
  • zavedení nového pojmu vrcholoví řídící zaměstnanci jako zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců,
  • úprava dovolené – nově by se dovolená měla přepočítávat na hodiny (nikoliv na dny, jak je tomu v současné úpravě).
Autor: Fučík & partneři