Blíží se termín vyúčtování zálohové a srážkové daně

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 má plátce daně povinnost podat do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tedy do 1. března 2019. Pokud však plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání prodloužena do 20. března 2019. Vyúčtování se provádí prostřednictvím formuláře „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“. K vyúčtování je třeba přiložit povinnou přílohu “Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2018“. Další povinnou přílohou pro plátce daně, kteří zaměstnávali daňové nerezidenty, je „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“

Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů, a proto platí obecné ustanovení daňového řádu, které říká, že se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. A pokud je s vyúčtováním spojena i povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání vyúčtování. Lhůta pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2018 je tedy do 1. dubna 2019, a to na formuláři „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob".

V obou případech vyúčtování podáme, i když je nulové, dokud je plátce daně k uvedené dani registrován. Máme-li datovou schránku, musíme vyúčtování podat elektronicky ve stanoveném formátu. Povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky má také (až na drobnou výjimku) plátce, který zaměstnával daňové nerezidenty.

Autor: Fučík & partneři