Antibyrokratický balíček v oblasti mezd

Vláda dne 31. 8. 2022 schválila soubor dvaceti opatření, která mají za úkol ušetřit byrokratickou zátěž podnikatelům, živnostníkům a občanům. Mělo by se jednat o první ze série opatření, na která budou navazovat další antibyrokratické balíčky. Je nutné upozornit na to, že vláda nenavrhla konkrétní návrhy změn zákonů, ale jde pouze o „balíček“ navrhovaných změn. Jednotlivá ministerstva mají připravit legislativní řešení do konce tohoto roku, cesta k jejich realizaci je tedy ještě stále dlouhá.

Postupně by měla být likvidována například povinnost rozvrhu čerpání dovolené, hlášení o ukončení neschopenky zasílané na Českou správu sociálního zabezpečení („dále jen ČSSZ“), vstupní lékařské prohlídky u některých zaměstnanců atd. 

Zrušení povinného rozvrhu čerpání řádné dovolené 

Jedna z prvních zrušených povinností se týká ustanovení § 217 zákoníku práce, kdy je nyní stále zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh čerpání dovolené. Podle antibyrokratického balíčku představuje plán čerpání řádných dovolených pro zaměstnavatele zvýšenou administrativní zátěž, rozvrh je pouze orientačním plánem čerpání dovolené a sám o osobě nepředstavuje určení doby čerpání dovolené, proto se vláda chystá tuto povinnost zrušit. 

Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti 

Dále se chystá zrušení povinnosti zaměstnavatele zasílat hlášení o ukončení pracovní neschopnosti i v případě, kdy zaměstnanec již u zaměstnavatele není zaměstnán. Podle antibyrokratického balíčku jde o zbytečně zatěžující povinnost pro zaměstnavatele, jelikož tyto informace získává ČSSZ z databáze (tuto informaci hlásí do databáze lékař).

Zrušení některých vstupních lékařských prohlídek

Nejzajímavější novinkou v antibyrokratickém balíčku by mohla být zrušená povinnost vstupních lékařských prohlídek u prací zařazených v kategorii první dle rizika ohrožení zdraví (jedná se zejména o administrativní zaměstnance). Podle vlády jde o zbytečnou administrativní zátěž na straně zaměstnavatelů, jelikož bývá v této kategorii způsobilost zaměstnance stejně zpravidla posuzována lékařem automaticky „od stolu“. Současně by se odlehčilo i přetíženým lékařům. Hospodářská komora ČR chce zrušit zdravotní prohlídky i ve druhé kategorii, ale ta zatím není v jednání vlády. 

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč