Aktualizovaná Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Publikováno:
15. listopad 2021

Výbor pro veřejný sektor připravil výše zmiňovanou aktualizovanou metodickou pomůcku. Ve srovnání s verzí z roku 2012 došlo nejen k aktualizaci z důvodu změn v legislativě mezi danými lety, ale také jsou nově zařazeny informace vztahující se k aplikaci mezinárodních standardů auditu ISA, spisu auditora k přezkoumání hospodaření a zjištění z kontroly kvality. Metodická pomůcka je pro auditory pouze doporučením.

Cílem metodické pomůcky je poskytnout auditorům metodickou pomoc při provádění přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (včetně městských částí hlavního města Prahy) a dobrovolných svazků obcí.

Zdroj včetně samotné metodické pomůcky: https://www.kacr.cz/metodicka-pomucka-pro-prezkoumani-hospodareni-uzemnich-samospravnych-celku-a-dobrovolnych-svazku-obci 

Autor: Grant Thornton Czech Republic