Veronika Odrobinová

Veronika je zakládající partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Předtím Veronika působila více než 20 let v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Veronika je zprostředkovatelem kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí a místopředsedkyní spolku Czech Employment Lawyers Association, který sdružuje advokáty specializované na pracovní právo.  Veronika je doporučena mezinárodními žebříčky Chambers a Who's Who Legal pro pracovní právo. Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší pro vzdělávací agenturu VOX, nakladatelství Forum a je spoluautorkou komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).

Publikace

Upgrade evidence skutečných majitelů právnických osob

Upgrade evidence skutečných majitelů právnických osob

V létě letošního roku předložila vláda dva související návrhy zákonů, a to novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen „novela“ a „AML zákon“), a také návrh nového zákona o evidenci…
Prodloužení režimu "A" programu Antivirus

Prodloužení režimu "A" programu Antivirus

Dne 14.10.2020 schválila vláda České republiky návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na prodloužení režimu A programu Antivirus. V této souvislosti rovněž dochází k výraznému navýšení podpory subjektům, které byly na základě…
GDPR - Základní pojmy

GDPR - Základní pojmy

Osobní údaj   Osobním údajem je každá informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (která je subjektem údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobu lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např.…
GDPR - Zásady a právní důvody zpracování osobních údajů

GDPR - Zásady a právní důvody zpracování osobních údajů

Základní zásady zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně a korektně; minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a…
GDPR - Práva subjektů OÚ

GDPR - Práva subjektů OÚ

Obecný souhrn GDPR přiznává subjektům údajů určitá práva. Jejich účelem je držet v rovnováze vztah mezi správcem a subjektem údajů. Jsou základním pilířem modelu ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Nutno podotknout, že GDPR posiluje systém…
GDPR - Zabezpečení osobních údajů

GDPR - Zabezpečení osobních údajů

Jak musí správce zabezpečit OÚ   Správce musí přijmout s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s obecným nařízením. Každý správce tak…
GDPR - Sankce a pokuty

GDPR - Sankce a pokuty

Podmínky pro uložení   Ukládání správních pokut musí být účinné, přiměřené, ale zároveň odrazující. Správní pokuty se ukládají podle okolností každého jednotlivého případu, a to kromě či namísto opatření uvedených v čl. 58 odst. 2 písm. a) až h) a j…
Dovolená – zkušenosti z doby koronavirové a novela zákoníku práce

Dovolená – zkušenosti z doby koronavirové a novela zákoníku práce

Dovolená je jeden ze základních institutů pracovního práva. V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k prověření tohoto institutu, protože využití dovolené během tohoto období začalo vykazovat některá specifika, která běžně nejsou (tolik) relevantní.…
134567
Následující stránka »