Richard Knobloch

Richard Knobloch je partnerem ve společnosti Grant Thornton Czech Republic, kde vede oddělení nepřímých daní.  

Po dobu 9 let pracoval na Ministerstvu financí České republiky, kde se podílel na přípravě zákona o dani z přidané hodnoty a jeho novel. Zároveň se jako zástupce České republiky podílel na vyjednávání a přípravě unijních směrnic v oblasti DPH. 

Richard má 21 let praxe v oblasti daňového poradenství. Dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří česky, anglicky a německy. 

Publikace

Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

V tomto články bychom vás rádi upozornili na aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu (9 Afs 147/2020 – 34) týkající se využití policejních kamerových záznamů správcem daně za účelem prokázání nároku na odpočet DPH u pořízení automobilu, resp.…
Zrušení rozhodnutí o prominutí DPH u dodávek plynu a elektřiny

Zrušení rozhodnutí o prominutí DPH u dodávek plynu a elektřiny

Stávající ministr financí po přezkumu posoudil rozhodnutí své předchůdkyně, kterým prominula DPH u dodávek plynu a elektřiny v období listopadu a prosince 2021, jako nezákonné (v rozporu s daňovým řádem i právem EU) a předmětné rozhodnutí zrušil. To…
Limit pro registraci k DPH by se mohl zvýšit na 2 miliony Kč

Limit pro registraci k DPH by se mohl zvýšit na 2 miliony Kč

Ministerstvo financí ČR předložilo daňový balíček (zde), kde mimo jiné navrhuje zvýšit hranici pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun. Za tímto účelem požádala ČR Evropskou komisi o výjimku, aby mohla zvýšení obratu uplatňovat…
DPH u zpětného finančního leasingu

DPH u zpětného finančního leasingu

Dne 1. 4. 2022 byl na stránkách Finanční správy zveřejněn zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23. 3. 2022, na kterém byl uzavřen příspěvek 592/23.03.22 týkající se uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných…
Dary pro Ukrajinu - hmotná pomoc a DPH

Dary pro Ukrajinu - hmotná pomoc a DPH

V současné situaci je více než aktuální zasílání různé humanitární pomoci na Ukrajinu. Pokud se jedná o zasílání pomoci ve formě potřebného zboží, tak jeho přepravu zpravidla organizují humanitární organizace (např. Člověk v tísni), kterým je dané…