Richard Knobloch

Richard Knobloch je partnerem ve společnosti Grant Thornton Czech Republic, kde vede oddělení nepřímých daní.  

Po dobu 9 let pracoval na Ministerstvu financí České republiky, kde se podílel na přípravě zákona o dani z přidané hodnoty a jeho novel. Zároveň se jako zástupce České republiky podílel na vyjednávání a přípravě unijních směrnic v oblasti DPH. 

Richard má 21 let praxe v oblasti daňového poradenství. Dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří česky, anglicky a německy. 

Publikace

Mimořádné podzimní DPH termíny

Mimořádné podzimní DPH termíny

S blížícím se podzimem se blíží i dva důležité DPH termíny, a to pro vrácení DPH a vytvoření resp. změny DPH skupiny. Vrácení DPH v EU – 30. 9. 2023 Pokud jste v roce 2022 zaplatili v ceně nakoupeného zboží či služby místní DPH v některé ze zemí EU…
Informace GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží

Informace GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží

Generální finanční ředitelství vydalo dne 1. 8. 2023 novou a obecnou informaci týkající se bezúplatného dodání zboží, která nahrazuje doposud platnou Informaci k bezúplatnému dodání zboží do potravinových bank z roku 2014. Cílem této informace je…
Dobíjení elektrických vozidel představuje z pohledu DPH dodání zboží

Dobíjení elektrických vozidel představuje z pohledu DPH dodání zboží

Rádi bychom vás upozornili na aktuální rozsudek Soudního dvora EU C-282/22, kdy soud posuzoval předběžnou otázku, zda dobití elektroaut představuje z pohledu DPH dodání zboží či poskytnutí služby. Vzhledem k tomu, že pro účely DPH platí, že…
Využití kamerových záznamů jako důkaz zpochybňující knihu jízd? Soud musí znovu posoudit citlivý případ

Využití kamerových záznamů jako důkaz zpochybňující knihu jízd? Soud musí znovu posoudit citlivý případ

V srpnu loňského roku jsme Vás upozornili na rozsudek Nejvyššího správního soudu (9 Afs 147/2000 – 34), který posvětil využití kamerových záznamů o pohybu vozidla pořízených Policií ČR správcem daně za účelem zpochybnění předložené knihy jízd, a v…
Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb

Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb

Obdobně jako nedávno pro poskytovatele přepravních služeb vydalo nyní Generální finanční ředitelství Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb při využití zprostředkovatelských platforem typu Airbnb či Booking, a to…
Informace GFŘ k daňovým povinnostem řidičů provozujících přepravní služby pro společnosti typu UBER či BOLT

Informace GFŘ k daňovým povinnostem řidičů provozujících přepravní služby pro společnosti typu UBER či BOLT

Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli upozornit na aktuálně zveřejněnou Informaci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb, účinnou zpětně od 1. 1. 2023, která nahrazuje původní…
Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Soudní dvůr EU jako předběžnou otázku v rámci rozsudku C-607/20 GE Aircraft Engine Services posuzoval situaci, kdy zaměstnavatel ocenil nejvýkonnější zaměstnance tím, že jim bezúplatně poskytl nakoupenou službu. Konkrétně se jednalo o nákup poukázek…
Zvýšení hranice pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč – možnosti registrace a deregistrace plátce DPH ihned po nabytí účinnosti novely zákona o DPH

Zvýšení hranice pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč – možnosti registrace a deregistrace plátce DPH ihned po nabytí účinnosti novely zákona o DPH

Schválenou novelizací zákona o DPH, o níž jsme vás průběžně informovali a která byla dne 2. 12. 2022 zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2022 Sb. („novela“), se hranice, od které se osoba povinná k dani stane plátcem DPH ze zákona, zvyšuje z…
« Předchozí stránka
12