Petra Vaněčková

Petra Vaněčková je partnerem společnosti Grant Thornton Czech Republic. Je daňovou poradkyní, působící v sekci účetnictví Komory daňových poradců, a auditorkou. Její specializací jsou projekty komplexního účetního a daňového poradenství, zejména transakční poradenství, fúze a akvizice společností. 

Ve společnosti je garantem externích i interních vzdělávacích akcí, které jsou nedílnou součástí firemní kultury. Petra je také spoluautorkou knihy Interpretace Národní účetní rady. Její zkušenosti daňové poradkyně a auditorky jsou cenné zejména při transakčním poradenství, fúzích a akvizicích společností.  

V oboru působí již 20 let. Dokončila studium na České zemědělské univerzitě v Praze a ovládá češtinu, angličtinu a němčinu. 

Publikace

Zdanění či nezdanění přecenění na reálnou hodnotu v podmínkách rostoucích úrokových sazeb a posilující koruny

Zdanění či nezdanění přecenění na reálnou hodnotu v podmínkách rostoucích úrokových sazeb a posilující koruny

Kurzové rozdíly a zajišťovací účetnictví V průběhu roku 2022 došlo k výraznému nárůstu v úrokových sazbách a zároveň k posílení koruny vůči EUR.  Tato situace má své nezanedbatelné dopady do výsledku hospodaření a následně do základu daně z příjmů…
Výzkum a vývoj jako odčitatelná položka od základu daně - aktuální judikatura

Výzkum a vývoj jako odčitatelná položka od základu daně - aktuální judikatura

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále též VaV) představuje položku odčitatelnou od základu daně ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů (dále též ZDP). Navazující ustanovení zákona o daních z příjmů pak vymezují konkrétní podmínky pro…
Zálohy na pořízení majetku v cizí měně – přecenit či ne?

Zálohy na pořízení majetku v cizí měně – přecenit či ne?

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku 4 Afs 170/2021-35 ze dne 14. 2. 2022 potvrdil, že k zaplacené záloze v cizí měně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se neúčtuje o kurzovém rozdílu. Jádro sporu tkvělo v tom, že správce daně doměřil…
Přiznání k dani z příjmů 2020 - velký přehled termínů

Přiznání k dani z příjmů 2020 - velký přehled termínů

Cílem tohoto článku je upozornit na povinnosti dané platnou legislativou, která mimochodem prošla významnými změnami, ale i na dopady generálního pardonu s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.       Termíny pro podání daňového přiznání k…
Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů - nová očekávaná informace Generálního finančního ředitelství

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů - nová očekávaná informace Generálního finančního ředitelství

V roce 2019 byla do české daňové legislativy implementována Směrnice rady EU 2016/1164 ze dne 12. července 2016 proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). Do českého daňového systému tak byla zavedena nová pravidla pro omezení uznatelnosti…
Podívejte se na záznamy z konference Grant Thornton Fórum 2021

Podívejte se na záznamy z konference Grant Thornton Fórum 2021

V prosinci 2020 jsme pořádali první ročník konference Grant Thornton Fórum 2021. Seznámili jsme Vás s novinkami v oblasti daní, auditu, účetnictví, oceňování i manažerského poradenství. Ať už jste se nemohli účastnit nebo si chcete jen něco…
Novinky ve zdanění fyzických a právnických osob

Novinky ve zdanění fyzických a právnických osob

V tomto článku si Vás dovolujeme informovat o významných změnách v daních z příjmů od 1. 1. 2021, které byly v minulém týdnu schváleny Poslaneckou sněmovnou a nyní míří k projednání do Senátu. Některé změny bude možné dle přechodných ustanovení…
Osoby neusazené v tuzemsku a jejich dodávky do České republiky z pohledu české daně z přidané hodnoty

Osoby neusazené v tuzemsku a jejich dodávky do České republiky z pohledu české daně z přidané hodnoty

V rámci Evropské unie jsou příhodné podmínky pro volný pohyb zboží. Bylo tedy nutné harmonizovat mimo jiné daň z přidané hodnoty, která nastavuje pravidla a postupy pro zdanění zboží při dodání mezi členskými státy. Tato harmonizovaná pravidla a…
« Předchozí stránka