Petr Němec

Petr Němec je partnerem ve společnosti Grant Thornton Czech Republic a vede daňové oddělení v Ostravě. Specializuje se na komplexní daňové služby v oblasti daně z příjmu právnických a fyzických osob a na optimalizaci daňové situace svých klientů.  

Ve své praxi se převážně věnoval poradenství pro významné mezinárodní výrobní a obchodní společnosti včetně těch, kterým byly uděleny investiční pobídky. Je registrovaným daňovým poradcem a přes 5 let pracoval pro jednu z firem velké čtyřky. Nyní radí významným mezinárodním výrobním a obchodním společnostem včetně těch, kterým byly uděleny investiční pobídky.  

Daňovému poradenství se věnuje již více než 20 let. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má české advokátní zkoušky. Petr hovoří česky a anglicky. 

Publikace

Novou oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) podepsal prezident

Novou oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) podepsal prezident

Dne 16. listopadu 2022 prezident podepsal schválenou novelu zákona o správní spolupráci v oblasti daní, která zavádí oznamovací povinnost digitálních platforem, o které jsme vás informovali zde. K implementaci směrnice DAC 7 tak dochází v souladu s…
Nová oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) byla schválena Senátem

Nová oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) byla schválena Senátem

Dne 3. listopadu 2022 Senát schválil novelu zákona o správní spolupráci v oblasti daní, která zavádí oznamovací povinnost digitálních platforem, o které jsme vás informovali zde. Předpokládáme, že by k jejímu podpisu prezidentem republiky mělo dojít…
Konec nízké přidané hodnoty u investičních pobídek

Konec nízké přidané hodnoty u investičních pobídek

Začátkem září 2022 připravila vláda ČR návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení přidané hodnoty Cílem navrhovaného…
Investiční pobídky bez politiků?

Investiční pobídky bez politiků?

Začátkem srpna 2022 připravila vláda ČR novelu zákona o investičních pobídkách. Tato novela je nyní v připomínkovém řízení. Novela je zaměřena na následující dvě změny: Zrušení povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat vládě k…
Kryptoměny – cílená daňová kontrola

Kryptoměny – cílená daňová kontrola

Finanční správa ČR dne 11. července 2022 zveřejnila tiskovou zprávu o realizaci cíleně mířené kontroly na transakce s kryptoměnami. Generální finanční ředitelství ČR (GFŘ) provedlo analýzu dostupných dat u daňových subjektů, které realizovaly…
Uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v dodatečném daňovém přiznání

Uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v dodatečném daňovém přiznání

Na konci dubna 2022 vydal Krajský soud v Praze rozsudek č. 51 Af 62/2020, který se zabývá uplatněním vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v případě podání dodatečného daňového přiznání. Ministerstvo financí již dříve v rámci…
Investiční pobídky - změna výše regionální podpory roku 2022

Investiční pobídky - změna výše regionální podpory roku 2022

Již v říjnu loňského roku jsme vás informovali o nové mapě regionální podpory platné pro období 2022 2027 schválené Evropskou komisí v červenci 2021. 15. listopadu byla schválena tato nová mapa rovněž vládou ČR, a to vydáním nařízení č. 428/2021 Sb.…
Novela nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí

Novela nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí

V září jsme vás informovali o vládním návrhu změny nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí. Tato novela byla v první polovině prosince publikována ve Sbírce zákonů. Novela umožní rychlejší a přímou…
« Předchozí stránka
12