Petr Němec

Petr Němec je partnerem ve společnosti Grant Thornton Czech Republic a vede daňové oddělení v Ostravě. Specializuje se na komplexní daňové služby v oblasti daně z příjmu právnických a fyzických osob a na optimalizaci daňové situace svých klientů.  

Ve své praxi se převážně věnoval poradenství pro významné mezinárodní výrobní a obchodní společnosti včetně těch, kterým byly uděleny investiční pobídky. Je registrovaným daňovým poradcem a přes 5 let pracoval pro jednu z firem velké čtyřky. Nyní radí významným mezinárodním výrobním a obchodním společnostem včetně těch, kterým byly uděleny investiční pobídky.  

Daňovému poradenství se věnuje již více než 20 let. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má české advokátní zkoušky. Petr hovoří česky a anglicky. 

Publikace

Zneužití práva nejen u korunových dluhopisů

Zneužití práva nejen u korunových dluhopisů

Rádi bychom vás seznamili s novými rozsudky k otázce zneužití práva, které se už zdaleka netýkají jen transakcí spojených s korunovými dluhopisy. V oblasti DPH Čerstvý rozsudek NSS 4 Afs 276/2022-53 konstatuje zneužití práva z titulu využití § 9…
Investiční pobídky – návrat k právní jistotě

Investiční pobídky – návrat k právní jistotě

Dne 14. 9. 2023 byla ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně odsouhlasena novela zákona o investičních pobídkách, o které jsme vás již informovali dříve. Cílem novely je zjednodušení procesu udělování a získání investičních pobídek, kdy již nebudou…
Dorovnávací daň, česká implementace EU směrnice

Dorovnávací daň, česká implementace EU směrnice

V návaznosti na náš poslední článek z května 2023 si vás dovolujeme informovat o dalším vývoji v oblasti Pilíře 2, tzn. implementace směrnice Rady (EU) 2022/2523 ze dne 14. prosince 2022 o zajištění globální minimální úrovně zdanění velkých…
A zase to „zneužití práva" - tentokrát přeshraničně

A zase to „zneužití práva" - tentokrát přeshraničně

Provádíte přeshraniční transakce/strukturace? Máte dostatečně zdokumentovány a podloženy důvody k jejich provedení? Odpovídá následné fungování skupiny po provedení daných transakcí/strukturací zamýšleným důvodům a účelům? V tomto ohledu by vás…
Skupiny podniků s konsolidovanými výnosy nad 750 mil. EUR se musí připravit na globální minimální daň již od roku 2024

Skupiny podniků s konsolidovanými výnosy nad 750 mil. EUR se musí připravit na globální minimální daň již od roku 2024

Od 1. ledna 2024 nabude účinnosti směrnice EU, na základě které by měly příjmy nadnárodních a domácích skupin v EU s konsolidovaným obratem ve výši min. 750 mil. EUR podléhat 15% zdanění daní z příjmů právnických osob. Od 1. ledna 2024 by měl rovněž…
Investiční pobídky – novela vládního nařízení

Investiční pobídky – novela vládního nařízení

Dne 5. 4. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 89/2023 Sb. novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. O změnách,…
Investiční pobídky - Novela nařízení vlády - zpřísnění podmínek vyšší přidané hodnoty

Investiční pobídky - Novela nařízení vlády - zpřísnění podmínek vyšší přidané hodnoty

Dne 22. 3. 2023 projednala vláda ČR návrh nařízení vlády týkající se investičních pobídek. O původním znění novely nařízení vlády jsme vás informovali již v září 2022. Rozšíření strategických investičních akcí Nařízení vlády rozšiřuje okruh…
Investiční pobídky - konec vládní libovůle?

Investiční pobídky - konec vládní libovůle?

Dne 22. 3. 2023 projednala vláda ČR návrh novely zákona o investičních pobídkách. Novela by měla zjednodušit proces udělování investičních pobídek. Od roku 2019 bylo na „libovůli“ vlády, komu pobídku udělila a komu nikoli. Nově se ruší tento…
« Předchozí stránka