Petr Němec

Petr Němec je partnerem ve společnosti Grant Thornton Czech Republic a vede daňové oddělení v Ostravě. Specializuje se na komplexní daňové služby v oblasti daně z příjmu právnických a fyzických osob a na optimalizaci daňové situace svých klientů.  

Ve své praxi se převážně věnoval poradenství pro významné mezinárodní výrobní a obchodní společnosti včetně těch, kterým byly uděleny investiční pobídky. Je registrovaným daňovým poradcem a přes 5 let pracoval pro jednu z firem velké čtyřky. Nyní radí významným mezinárodním výrobním a obchodním společnostem včetně těch, kterým byly uděleny investiční pobídky.  

Daňovému poradenství se věnuje již více než 20 let. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a má české advokátní zkoušky. Petr hovoří česky a anglicky. 

Publikace

"Krycí" či "prázdné" entity - změny návrhu nové EU směrnice

"Krycí" či "prázdné" entity - změny návrhu nové EU směrnice

Počátkem roku 2022 jsme vás informovali o novém návrhu EU směrnice, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely a kterou se mění směrnice 2011/16/EU (dále jen „Směrnice“) – článek najdete ZDE. Účelem…
Rusko bylo Evropskou unií zařazeno na seznam nespolupracujících států v oblasti daní

Rusko bylo Evropskou unií zařazeno na seznam nespolupracujících států v oblasti daní

Rada EU dne 14. února 2023 přijala aktualizovaný seznam jurisdikcí nespolupracujících v oblasti daní. Na tomto seznamu jsou uvedeny státy, které nesplnily kritéria stanovená EU (např. v rámci mezinárodní výměny informací v oblasti daní, minimálních…
Nová oznamovací povinnost DAC 7 - otázky a odpovědi

Nová oznamovací povinnost DAC 7 - otázky a odpovědi

Jak jsme vás již informovali v předchozím roce, dnem 1. 1. 2023 vstoupila v platnost novela implementující EU směrnici DAC 7 do českých zákonů (můžete si přečíst ZDE). Těsně před vánočním obdobím Finanční správa zveřejnila dokument shrnující…
V EU bude od roku 2024 platit 15% minimální daň

V EU bude od roku 2024 platit 15% minimální daň

Dne 22. prosince 2021 představila Evropská komise své další návrhy namířené proti daňovým podvodům a erozi daňových základů poplatníků daně z právnických osob (Iniciativa BEPS 2.0). Jedná se o: Pilíř - návrh směrnice týkající se stanovení pravidel,…
Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Soudní dvůr EU jako předběžnou otázku v rámci rozsudku C-607/20 GE Aircraft Engine Services posuzoval situaci, kdy zaměstnavatel ocenil nejvýkonnější zaměstnance tím, že jim bezúplatně poskytl nakoupenou službu. Konkrétně se jednalo o nákup poukázek…
Kryptoměny byly poprvé řešeny na koordinačním výboru

Kryptoměny byly poprvé řešeny na koordinačním výboru

Dne 1. 12. 2022 byl na stránkách Finanční správy zveřejněn zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR (KDP ČR) ze dne 30. 11. 2022, na kterém byl uzavřen příspěvek 602/30.11.22 týkající se zdanění kryptoměn. O tom, že jsou…
Novou oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) podepsal prezident

Novou oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) podepsal prezident

Dne 16. listopadu 2022 prezident podepsal schválenou novelu zákona o správní spolupráci v oblasti daní, která zavádí oznamovací povinnost digitálních platforem, o které jsme vás informovali zde. K implementaci směrnice DAC 7 tak dochází v souladu s…
Nová oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) byla schválena Senátem

Nová oznamovací povinnost digitálních platforem (DAC 7) byla schválena Senátem

Dne 3. listopadu 2022 Senát schválil novelu zákona o správní spolupráci v oblasti daní, která zavádí oznamovací povinnost digitálních platforem, o které jsme vás informovali zde. Předpokládáme, že by k jejímu podpisu prezidentem republiky mělo dojít…
« Předchozí stránka