Martina Šumavská

Martina Šumavská je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje zejména na oblast pracovního práva, cizineckého práva, správního práva a všeobecného obchodního práva. Zkušenosti má rovněž v oblasti soudních sporů. Martina spolupracuje s GT Legal od roku 2019. Předtím působila na Státním úřadu inspekce práce a v mezinárodní advokátní kanceláři Eversheds Sutherland. Martina vystudovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni a studovala také na Universidad Pablo de Olavide v Seville. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a španělsky.

Publikace

Aktuální judikatura SDEU v oblasti GDPR

Aktuální judikatura SDEU v oblasti GDPR

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) dne 4. května 2023 uveřejnil několik rozsudků, ve kterých se vyjádřil k některým klíčovým otázkám ochrany osobních údajů. V rozhodnutí ve věci C-300/21 se SDEU zabýval otázkou náhrady újmy ve spojitosti s porušením…
Je to tady - Zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat

Je to tady - Zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat

Senát dne 1. 6. 2023 projednával vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, k němuž nakonec nepřijal žádné usnesení. Tímto došlo k marnému uplynutí třicetidenní lhůty pro projednání návrhu zákona Senátem, a tudíž platí, že návrh zákona je přijat a…
Velké změny u dohod o provedení práce

Velké změny u dohod o provedení práce

Aktuálně je v Poslanecké sněmovně projednáván vládní návrh zákona novelizující zákoník práce. Jednou z novelizovaných oblastí jsou přitom dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohoda o…
SDEU k výkladu práva získat „kopii“ osobních údajů

SDEU k výkladu práva získat „kopii“ osobních údajů

Soudní dvůr EU („SDEU“) se ve svém rozsudku ze dne 4. května 2023, ve věci C‑487/21, vyjádřil k výkladu článku 15 odst. 3 Nařízení[1], který upravuje právo subjektu údajů na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Předcházející události…
Vrchní soud vyložil neurčité pojmy ve vztahu k nepříznivým hospodářským výsledkům

Vrchní soud vyložil neurčité pojmy ve vztahu k nepříznivým hospodářským výsledkům

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se v řízení vedeném pod sp. zn. 6 Cmo 333/2021 zabýval tím, že žalovaná společnost odmítla poskytnout odchodné odvolanému členu představenstva dle jeho smlouvy o výkonu funkce, a to na základě ustanovení § 61…
Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

V uplynulém roce Státní úřad inspekce práce České republiky (dále jen „inspektorát práce“) nad rámec plánovaných kontrol zahájil přes 500 kontrol zaměřených na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na naše území…
Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Dne 23. listopadu 2022 vláda schválila nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. K uplynutí…
Opakování je matka moudrosti aneb jak je to s převodem nevyčerpané dovolené

Opakování je matka moudrosti aneb jak je to s převodem nevyčerpané dovolené

Na počátku roku 2021 došlo k významným legislativním změnám v oblasti dovolené. Jednou z těchto změn je i možnost převedení nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku na základě písemné žádosti zaměstnance. Vedle varianty převedení…
« Předchozí stránka