Ludmila Malimánková

"Mnoho manažerů věří, že všichni lidé jsou snadno nahraditelní. Lidé jsou však jedineční a je třeba jim dát příležitost nechat vyniknout jejich schopnosti."

Ludmila Malimánková je účetním specialistou a ve společnosti zastává pozici partnera odpovědného za rozvoj a poskytování kvalitních služeb v oblasti finančního a mzdového účetnictví a účetního poradenství.  

Její specializací je sestavování a kontrola účetních závěrek, nastavování účetních procesů, rekonstrukce účetnictví a poradenství v oblasti finančního účetnictví a navazujících daní. 

Ludmila působí v oboru již 26 let. Ovládá češtinu a angličtinu. 

Publikace

Účty a zásady účtování na účtech

Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 001 (dále ČÚS) patří jako obecně uplatitelný standard do skupiny ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., a který stanovuje základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při…
12
Následující stránka »