Jan Vácha

Jan Vácha je audit manažer Grant Thornton Audit s.r.o. Jako certifikovaný auditor působí od roku 2015, je zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky. 

Auditorské a ostatní ověřovací služby poskytuje širokému portfoliu klientů Grant Thornton z různých oborů podnikání (výroba, obchod i služby), a to jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Provádí rovněž ověření grantů a dotací. Kromě auditů se zaměřuje na zakázky typu due diligence a na problematiku derivátů a zajišťovacího účetnictví. Věnuje se rovněž poradenství v oblasti účetnictví a pomáhá klientům s reportováním finančních výsledků mateřským společnostem 

Auditu se věnuje již 12 let. Hovoří česky a anglicky. 

Publikace

Všechno, co potřebujete vědět o pohledávkách

Všechno, co potřebujete vědět o pohledávkách

Pokud chceme s pohledávkami dobře pracovat, musíme nahlédnout nejen do účetních předpisů, ale také do občanského zákoníku. Podívejte se, co všechno je potřeba znát a s jakými termíny je nutné pracovat.  Co musíte znát: Definici pohledávky z pohledu…
Jiný výsledek hospodaření minulých let

Jiný výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let je součástí vlastního kapitálu a představuje zdroje vytvořené v minulých letech po zdanění. Jsou to prostředky, které nebyly převedeny do fondů nebo rozděleny a zůstávají k použití podle rozhodnutí vlastníka. Od…
Jak ovlivní IFRS 9 základ daně z příjmů právnických osob?

Jak ovlivní IFRS 9 základ daně z příjmů právnických osob?

Nová novela vyhlášky č. 501/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, může mít dopad i do základu daně z příjmů právnických osob, neboť přináší zásadní změny v oblasti účtování a vykazování finančních nástrojů…
Nehmotný majetek z pohledu českých i mezinárodních účetních předpisů

Nehmotný majetek z pohledu českých i mezinárodních účetních předpisů

Nehmotná aktiva jsou pro jejich nemateriální podstatu pro účetní jednotku, potažmo účetní oddělení, často obtížněji uchopitelná než aktiva hmotná. V dnešním článku si proto nejprve shrneme základní pravidla pro identifikaci a uznání dlouhodobých…
Majetek z pohledu výsledovky

Majetek z pohledu výsledovky

Již v minulosti proběhl seriál článků, ve kterém jsme Vám blíže představili jednotlivé položky rozvahy.  V tomto článku se podíváme na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z pohledu výsledovky. Vzhledem k tomu, že se budeme zabývat zejména náklady,…
Výkazy účetní závěrky – víte jak je sestavit?

Výkazy účetní závěrky – víte jak je sestavit?

Kalendářní rok 2016 je již za námi a nyní nastává pro většinu společností období, kdy budou poprvé sestavovat účetní závěrku „po novu“. V souvislosti se změnami účetních předpisů, které přinesly významné změny ve struktuře a zároveň i náplni…
12
Následující stránka »