Zdanění expatů

Dovolujeme si Vás informovat o vývoji v oblasti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance
Možné komplikace při zrušení superhrubé mzdy

Možné komplikace při zrušení superhrubé mzdy

V našem článku s názvem Daňový balíček a daně z příjmů, jsme vás informovali, že s účinností od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Novela přinesla mimo jiné také významné změny ve zdanění příjmů ze…
Daňový balíček a daně z příjmů

Daňový balíček a daně z příjmů

V prosinci 2020 jsme Vás informovali o chystané novele zákona o dani z příjmů, která s sebou přináší mnoho významných změn. Během turbulentního legislativního procesu koncem roku 2020 došlo ke schválení této novely a schválený zákon byl 31.12.2020…
Aplikace kursů ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu

Aplikace kursů ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu

V současné době existuje mnoho investičních příležitostí, které již nejsou otevřeny pouze pro vybranou skupinu osob, ale v podstatě pro každého. Ve světle nových investičních aplikací, které umožňují bez poplatkové nákupy a prodeje cenných papírů,…
Upřesnění výpočtu superhrubé mzdy u zahraničních pojištěnců

Upřesnění výpočtu superhrubé mzdy u zahraničních pojištěnců

Od 1. ledna 2019 je v účinnosti novelizované ustanovení § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů dopadající na výpočet základu daně zaměstnanců, kteří podléhají povinnému systému pojištění v EU, EHP a Švýcarsku. Více také v našem článku zde. V rámci…
Superhrubá mzda zahraničních pojištěnců od 2019

Superhrubá mzda zahraničních pojištěnců od 2019

Od 1. ledna 2019 začne platit poměrně významná novela zákona o dani z příjmů, která souvisí s výpočtem superhrubé mzdy. Dle současné právní úpravy jsou základem daně zaměstnance příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na…
Pracovní povolení při vyslání pracovníků

Pracovní povolení při vyslání pracovníků

V  případě, že pracovníci (cizinci) provozují svou hlavní činnost v členském státě, ve kterém se nachází sídlo zaměstnavatele, a zároveň neusilují o začlenění na český pracovní trh, tak mají možnost využití tzv. dočasného vyslání pracovníků za…
Zdanění zahraničních sportovců v ČR

Zdanění zahraničních sportovců v ČR

Jedním ze základních kritérií pro určení rozsahu daňové povinnosti v oblasti daní z příjmů fyzických osob v České republice (dále jen „ČR“) je vymezení daňového rezidentství daného poplatníka. Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) stanovuje jasná…
Československé důchody

Československé důchody

Pracovali jste nebo přispívali v průběhu své kariéry na území nynější České i Slovenské republiky? Pak se Vás může právě následující článek týkat a napovědět Vám, jak v případě žádosti o starobní důchod v budoucnu postupovat. Česká správa sociálního…
« Předchozí stránka