Zdanění expatů

Dovolujeme si Vás informovat o vývoji v oblasti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance
Nový program ekonomické migrace pro digitální nomády

Nový program ekonomické migrace pro digitální nomády

Vláda za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku (ČR) schválila tzv. Program digitální nomád, jenž reaguje na měnící se trendy na poli mezinárodní mobility zaměstnanců a tzv. freelancerů, zapříčiněné zejména pandemií COVID-19. Stát…
Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Nová Rámcová dohoda zjednoduší pravidla pro odvody pojistného při teleworkingu

Evropská komise představila novou Rámcovou dohodu, která má zjednodušit situaci přeshraničním pracovníkům v souvislosti s odvody pojistného. Od 1. července 2023 mohou pracovníci vykonávat činnost z domova ve větším rozsahu bez toho, aby se…
Kanadská víza připravují Ukrajince v ČR o dočasnou ochranu

Kanadská víza připravují Ukrajince v ČR o dočasnou ochranu

Uprchlíkům z Ukrajiny, kteří do České republiky („ČR“) po 24. 2. 2022 utekli před ruskou agresí, byla udělována dočasná ochrana, která jim poskytla právo k pobytu, přístup na trh práce, sociální a lékařskou pomoc a přístup k bydlení na území ČR.…
Fyzické osoby mají povinnost oznamovat osvobozené příjmy vyšší než 5 mil. Kč

Fyzické osoby mají povinnost oznamovat osvobozené příjmy vyšší než 5 mil. Kč

S termínem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob se pojí také oznamovací povinnost pro příjmy od daně osvobozené. Povinnost se dle § 38v zákona o daních z příjmů (ZDP) vztahuje na všechny příjmy přijaté od 1. ledna 2015, které dle…
Zákon o pobytu cizinců čekají změny

Zákon o pobytu cizinců čekají změny

Na začátku března letošního roku byl poslancům rozeslán návrh novely zákona o pobytu cizinců (dále také „ZoPC“), zákona o azylu a dalších souvisejících zákonů, která má reagovat na aktuální ekonomickou migraci a napravit nesoulad s evropským právem.…
Nové smlouvy o sociálním zabezpečení

Nové smlouvy o sociálním zabezpečení

Dnem 1. 3. 2023 vstoupila v platnost nová Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení publikovaná pod č. 12/2023 Sb. m. s. a k její aplikaci byl sjednán prováděcí dokument publikovaný pod č. 13/2023 Sb. m. s.…
Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

S účinností od 1. března 2023 uzavřela Česká republika s Německem a Rakouskem rámcovou dohodu týkající se přeshraniční práce na dálku (v praxi známé rovněž pod pojmy telework či remote work – k tomuto tématu se více dočtete zde), která rozšiřuje…
Průvodce základními daněmi pro expaty

Průvodce základními daněmi pro expaty

Chtěli bychom vás informovat, že jsme zveřejnili aktualizaci našeho GT průvodce pro expaty s daněmi za Českou republiku pro rok 2023. Průvodce najdete na našem mezinárodním webu: https://www.grantthornton.global/en/insights/expatriate-tax-guide/.…
« Předchozí stránka
1234579