Zdanění expatů

Dovolujeme si Vás informovat o vývoji v oblasti souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance
Podmínky pro hrazení zdravotního pojištění a platnost průkazu pojištěnce u azylantů z Ukrajiny

Podmínky pro hrazení zdravotního pojištění a platnost průkazu pojištěnce u azylantů z Ukrajiny

Dle Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen „VZP“) je platnost průkazu zdravotního pojištění totožná s dobou, po kterou bylo dotyčnému uděleno vízum dočasné ochrany. Tím by po 150 dnech od udělení víza dočasné ochrany skončilo automatické…
Pojistné u nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci k soukromým účelům

Pojistné u nízkoemisního motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci k soukromým účelům

Komora daňových poradců se obrátila na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (dále jen „VZP“) a Českou správu sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) s žádostí o poskytnutí metodického pokynu, jak mají plátci pojistného správně postupovat při opravě…
Zpřísnění podmínek pro Ukrajince v České republice

Zpřísnění podmínek pro Ukrajince v České republice

Dne 15. června 2022 schválil senát a poté i prezident republiky novelu zákona Lex Ukrajina, která zpřísňuje podmínky pro poskytování podpor ukrajinským uprchlíkům. Nová právní úprava nabyla účinnosti 30. června 2022. Novela zákona upravuje podmínky…
Z judikatury: Obrana proti stanovení daně pomocí pomůcek

Z judikatury: Obrana proti stanovení daně pomocí pomůcek

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) v rozsudku 6 Afs 273/2020 ze dne 18. května 2022 posuzoval spor mezi Odvolacím finančním ředitelstvím a fyzickou osobou (dále jen „žalobce“) ve věci nesprávného stanovení daně podle pomůcek. Správce daně dne 30…
Aktualizovaná příručka pro nastávající rodiče

Aktualizovaná příručka pro nastávající rodiče

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) připravila spolu s Úřadem práce (dále jen „ÚP“) aktualizovanou příručku pro nastávající rodiče, která informuje o podmínkách pro získání peněžité dávky v mateřství nebo rodičovského příspěvku.…
Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Zvýšení limitu pro využívání paušální daně

Ministerstvo financí ČR předložilo daňový balíček (zde), kde mimo jiné navrhuje zvýšit hranici pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun, jak jsme vás již informovali v naší novince (zde). Za tímto účelem požádala ČR Evropskou…
Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti plynoucích od třetích osob

Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti plynoucích od třetích osob

V rozsudku č. 29 Af 83/2018-102 z ledna 2022 řešil Krajský soud v Brně spor o doměření daně z příjmů fyzických osob daňovému subjektu, který vyplatil bonus za prodej svých výrobků zaměstnanci jiného daňového subjektu. Daňový subjekt, jež poskytl…
Povinnost ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny na Úřad práce ČR

Povinnost ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny na Úřad práce ČR

Zaměstnavatelé musí ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Momentálně Úřad práce ČR eviduje bez mála 36 tisíc zaměstnaných občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, nejvíce z nich pracuje v Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském…
« Předchozí stránka
1234568