Převodní ceny

Nastavení převodních cen mezi spojenými osobami reguluje téměř každá daňová správa na světě.

Jde o nástroj k ochraně lokálního daňového základu. Je celosvětovým standardem, že převodní ceny musí respektovat princip tržního odstupu. V České republice je tento princip zakotven přímo v zákoně o daních z příjmů.

 

Finanční správa loni doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen

Finanční správa loni doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen

Finanční zpráva zveřejnila začátkem června výsledky statistiky kontrol převodních cen mezi spojenými osobami za období roku 2020. Suma doměřené daně byla nejvyšší od roku 2012 a tvoří téměř čtvrtinu celkové částky doměřené na převodních cenách od…
Dopady pandemie Covid -19 na převodní ceny a postoj správce daně

Dopady pandemie Covid -19 na převodní ceny a postoj správce daně

Pandemická celosvětová krize má vliv i na převodní ceny. Mnoho vzájemně propojených podniků řeší propad poptávky, mimořádné náklady nebo další nestandardní situace, které mají významný vliv na jejich ekonomické výsledky. OECD proto vydala na konci…
Transferové ceny – nový pokyn D34

Transferové ceny – nový pokyn D34

Ministerstvo financí vydalo koncem května letošního roku nový pokyn D - 34 k transferovým cenám. Podle slov autorů pokynu je „Pokyn vydáván v návaznosti na v roce 2017 aktualizovanou Směrnici o převodních cenách OECD. Principy uváděné v tomto pokynu…
Závazné posouzení u převodních cen

Závazné posouzení u převodních cen

Problematika převodních cen se v posledních letech stala jedním z hlavních témat diskutovaných v oblasti přímých daní, a to jak v České republice, tak i na úrovni Evropské Unie potažmo států OECD. Zvýšený zájem o problematiku převodních cen se…
Finanční správa se vzdělává v oblasti převodních cen

Finanční správa se vzdělává v oblasti převodních cen

Finanční správa chce kontrolovat převodní ceny a chce to dělat ve spolupráci se zahraničím. Jak vyplývá ze zveřejněné tiskové zprávy GFŘ, finanční správa se snaží prohloubit znalosti svých úředníků v oblasti převodních cen. Za tímto účelem finanční…
Prokazování převodních cen v rámci nadnárodní skupiny:

Prokazování převodních cen v rámci nadnárodní skupiny:

Krajský soud v Českých Budějovicích vydal rozhodnutí (10Af 5/2016, 50Af 11/2017) v souvislosti s problematikou poskytování a následného prokazování služeb v rámci nadnárodní skupiny a stanovení jejích převodních cen. Jde o sdílené služby, které jsou…
Správné určení převodních cen dle české judikatury

Správné určení převodních cen dle české judikatury

Nastavit správně převodní ceny mezi spojenými osobami může činit v mnoha případech nemalé problémy. Přesto však čas a úsilí věnované nastavení se vrací v udržitelném podnikání a hladším a levnějším průběhu daňových kontrol. Mnohdy se v praxi stává,…
Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Polsko je důležitým obchodním partnerem pro Českou republiku. Mnoho našich klientů zde působí a řeší nastavení převodních cen s polskou spojenou osobou. Pro ty z Vás, kdo řeší obdobný problém, jistě bude zajímavé vědět, jaké legislativní změny v…
« Předchozí stránka