Mezinárodní zdanění

Oblast mezinárodního zdanění je naší oblíbenou disciplínou. Umíme Vám vyřešit daňový problém, který jde přes hranice.

Zákazníkům ze zahraničí vysvětlíme, jaké příjmy ze zdrojů v České republice podléhají zdanění, jak se zdaňuje stálá provozovna. Rádi poradíme i se správnou aplikací smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Umíme poradit s nastavením koncernového uspořádání, poradíme Vám například s tím kam, do jaké jurisdikce je vhodné umístit holding. Pravidelně monitorujeme vývoj v oblasti zdaňování Offshorových struktur. Otázky zodpovíme sami, kde je potřeba úzce spolupracujeme s našimi zahraničními kolegy především ze skupiny Grant Thornton. V této sekci Vás budeme pravidelně informovat i o vývoji v oblasti mezinárodního zdanění, o nově uzavřených smlouvách, o zajímavých rozsudcích…

Poskytujeme komplexní služby v oblasti mezinárodního zdanění s podporou celosvětové sítě Grant Thornton.

Zajistíme pro vás:

  • Vstup na zahraniční trh
  • Vytváření mezinárodních struktur
  • Revize a eliminace rizik současných struktur
  • Zdanění stálých provozoven
  • Platby z/do zahraničí
  • Novinky v boji proti agresivnímu daňovému plánování
 
Závislý zástupce a stálá provozovna pro zastoupeného

Závislý zástupce a stálá provozovna pro zastoupeného

Pokud zahraniční společnost na našem trhu využívá osobu, která zde zprostředkovává prodej produktů této zahraniční společnosti přímo zákazníkům v České republice (ČR), může této zahraniční společnosti v ČR vzniknout stálá provozovna, resp. povinnost…
Česko-německá výměna informací v oblasti DPH

Česko-německá výměna informací v oblasti DPH

V návaznosti na podepsanou dohodu o přímé přeshraniční výměně informací v oblasti DPH proběhlo první společné jednání pracovní skupiny složené ze zástupců České republiky a Německa (Sasko a Bavorsko), která jednala o jejím praktickém provádění.…
Blíží se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Blíží se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Pokud jste jako registrovaný plátce DPH v ČR odvedl DPH v jiném členském státě, máte nárok na vrácení této daně. To platí v situaci, kdy nemáte v tomto jiném členském státě sídlo ani provozovnu. Obecně může jít o vrácení daně, kterou plátce zaplatil…
Návrh zákona o digitální dani

Návrh zákona o digitální dani

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o digitální dani. Více k očekávanému návrhu například zde. Jeho prostřednictvím by měla být zavedena jednotná digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby…
Školení správců daně při odhalování mezinárodních daňových úniků

Školení správců daně při odhalování mezinárodních daňových úniků

Správci daně z různých zemí světa se minulý týden sešli v Budapešti na jednom ze seminářů pořádaných OECD. V rámci jeho programu se měli zdokonalit ve využívání dvou nástrojů vyplývajících z mezinárodního daňového právo při vyměřování daní, a to…
Závislý zástupce a stálá provozovna

Závislý zástupce a stálá provozovna

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích v kauze vzniku stálé provozovny na území ČR, jelikož dovodil, že společnost (německý daňový rezident) zde závislého zástupce neměla. NSS ve svém rozsudku uvedl, že…
Pojem „skutečný vlastník“ očima SDEU

Pojem „skutečný vlastník“ očima SDEU

Letos v únoru vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dva rozsudky, které se týkaly šesti případů s obdobným zaměřením. Z důvodů vzájemné souvislosti čtyř případů č. C-115/16, C-118/16, C-119/16 a C-299/16, jež se týkaly výkladu směrnice č. 2003/49…
Česká republika zavede digitální daň

Česká republika zavede digitální daň

Ministerstvo financí by do konce května tohoto roku mělo předložit návrh zákona o dani z vybraných internetových služeb, tzv. digitální daně. ČR se stejně jako další země EU a OECD snaží vyřešit situaci zdanění společností vykonávajících svoji…