Mezinárodní zdanění

Oblast mezinárodního zdanění je naší oblíbenou disciplínou. Umíme Vám vyřešit daňový problém, který jde přes hranice.

Zákazníkům ze zahraničí vysvětlíme, jaké příjmy ze zdrojů v České republice podléhají zdanění, jak se zdaňuje stálá provozovna. Rádi poradíme i se správnou aplikací smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Umíme poradit s nastavením koncernového uspořádání, poradíme Vám například s tím kam, do jaké jurisdikce je vhodné umístit holding. Pravidelně monitorujeme vývoj v oblasti zdaňování Offshorových struktur. Otázky zodpovíme sami, kde je potřeba úzce spolupracujeme s našimi zahraničními kolegy především ze skupiny Grant Thornton. V této sekci Vás budeme pravidelně informovat i o vývoji v oblasti mezinárodního zdanění, o nově uzavřených smlouvách, o zajímavých rozsudcích…

Poskytujeme komplexní služby v oblasti mezinárodního zdanění s podporou celosvětové sítě Grant Thornton.

Zajistíme pro vás:

  • Vstup na zahraniční trh
  • Vytváření mezinárodních struktur
  • Revize a eliminace rizik současných struktur
  • Zdanění stálých provozoven
  • Platby z/do zahraničí
  • Novinky v boji proti agresivnímu daňovému plánování
 
Daňové zatížení v Holandsku 2013 - 2014 - 2. část

Daňové zatížení v Holandsku 2013 - 2014 - 2. část

V předchozí části našeho článku jsme vás seznámili se základními principy fungování daňového systému v Holandsku a několika základními daněmi (daň z příjmů, srážková daň a DPH). V dnešním pokračování bychom se chtěli zaměřit na ostatní daně a…
Daňové zatížení v Holandsku 2013 - 2014 – 1. část

Daňové zatížení v Holandsku 2013 - 2014 – 1. část

Z pohledu zahraničních investorů jsou stále populární holandské holdingy a holandské finanční společnosti v případech, kdy jak zahraniční, tak dceřiná společnost jsou aktivní. Zajímavé je daňové zvýhodnění, v některých případech i osvobození od…
Švýcarsko

Švýcarsko

1. Koncept daňové rezidence Za daňové rezidenty jsou považovány společnosti založené ve Švýcarsku, ostatní společnosti jsou považovány za nerezidentní. Posouzení daňové rezidence nicméně závisí na konkrétních okolnostech, z nichž nejdůležitějšími…
Novinky v dohodách o výměně informací v daňové oblasti

Novinky v dohodách o výměně informací v daňové oblasti

V loňských číslech FM jsme vás průběžně informovali o jednáních Ministerstva financí se státy, které jsou označovány za tzv. daňové ráje, směřujících k uzavírání dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Česká republika (ČR) se snaží…
Nový vývoj ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Nový vývoj ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

V jednom z našich prvních letošních čísel FM jsme vás informovali o nově uzavřených smlouvách o zamezení dvojímu zdanění a souvisejících protokolů. Pojďme se nyní společně podívat co je v této oblasti nového a kam se po půl roce posunul dosavadní…
Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Rakouskem

Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Rakouskem

V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou a Rakouskou republikou uplatňuje Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dne 22. března 2007. Smlouva…
Mezinárodní zdanění – službová stálá provozovna

Mezinárodní zdanění – službová stálá provozovna

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.1.2001 č.j. 9Afs 66/2010-189. Pokud smlouva o zamezení dvojí zdanění obsahuje vlastní definici pojmu (v daném případě pojmu „stálá provozovna“ má aplikace této definice přednost před aplikací…
Stálá provozovna – definice, vznik, zdanění – 2. díl

Stálá provozovna – definice, vznik, zdanění – 2. díl

Stálá provozovna z pohledu mezinárodního daňového práva V prvním díle našeho seriálu jsme si prošli úpravu stálé provozovny dle českého zákona o daních z příjmů. Jak jsme si již uvedli, povinnosti českých daňových subjektů jsou primárně upraveny v…
1591314151617
Následující stránka »