Mezinárodní zdanění

Oblast mezinárodního zdanění je naší oblíbenou disciplínou. Umíme Vám vyřešit daňový problém, který jde přes hranice.

Zákazníkům ze zahraničí vysvětlíme, jaké příjmy ze zdrojů v České republice podléhají zdanění, jak se zdaňuje stálá provozovna. Rádi poradíme i se správnou aplikací smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Umíme poradit s nastavením koncernového uspořádání, poradíme Vám například s tím kam, do jaké jurisdikce je vhodné umístit holding. Pravidelně monitorujeme vývoj v oblasti zdaňování Offshorových struktur. Otázky zodpovíme sami, kde je potřeba úzce spolupracujeme s našimi zahraničními kolegy především ze skupiny Grant Thornton. V této sekci Vás budeme pravidelně informovat i o vývoji v oblasti mezinárodního zdanění, o nově uzavřených smlouvách, o zajímavých rozsudcích…

 

Zdanění v zahraničí

Smlouvy a dokumenty

Přehled dvojího zdanění 2014

Články k tématu

Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

V následujícím článku bychom vás chtěli seznámit s vývojem, k němuž došlo od počátku letošního roku v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění uzavíraných Českou republikou s dalšími státy. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s BangladéšemDne 15.…
Budoucnost zdaňování – Evropská komise navrhuje novou ambiciózní agendu zdanění podnikání

Budoucnost zdaňování – Evropská komise navrhuje novou ambiciózní agendu zdanění podnikání

Dne 18. května 2021 přijala Evropská komise Sdělení o zdanění podnikání pro 21. století (Communication on Business Taxation for the 21st century) na podporu silného, účinného a spravedlivého systému zdanění podnikání v Evropské unii. Stanovuje…
Výroční zpráva pro oblast daní 2021

Výroční zpráva pro oblast daní 2021

Na oficiálních webových stránkách Evropské Unie byla zveřejněna výroční zpráva zhodnocující vývoj daňových systémů v jednotlivých členských státech (Annual Report on Taxation 2021). Státy EU si dle této zprávy plně uvědomují, že daňové systémy je…
Směrnice ATAD: Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 2. díl

Směrnice ATAD: Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 2. díl

Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností (tzv. CFC pravidla) byla včleněna do českého zákona o dani z příjmů (dále také jako „ZDP“) do ustanovení § 38fa s účinností ode dne 1. dubna 2019 zákonem č. 80/2019 Sb. (dále také jako…
Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Dne 18. května 2021 zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci s č.j. 29374/21/7100-20116-010212 k vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) po konci…
Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informaci o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, a to až do 31. prosince 2021. Tato informace vychází z…
Směrnice ATAD: Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 1. díl

Směrnice ATAD: Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraničních společností dle ZDP – 1. díl

Pravidla pro zdaňování ovládaných zahraniční společností (tzv. CFC pravidla) byla včleněna do českého zákona o dani z příjmů (dále také jako „ZDP“) do ustanovení § 38fa s účinností ode dne 1. dubna 2019 zákonemč. 80/2019 Sb. (dále také jako „Novela…
Nutnost prokazování režijních nákladů s držbou podílu v dceřiné společnosti

Nutnost prokazování režijních nákladů s držbou podílu v dceřiné společnosti

Společnosti provozující svoji ekonomickou činnost v České republice mají v průběhu roku řadu zákonných povinností. Některé z nich to mají s vykazováním a dalšími povinnostmi ještě složitější, pokud patří do skupiny společností nebo pokud zastávají…
« Předchozí stránka
1234591216