Mezinárodní zdanění

Oblast mezinárodního zdanění je naší oblíbenou disciplínou. Umíme Vám vyřešit daňový problém, který jde přes hranice.

Zákazníkům ze zahraničí vysvětlíme, jaké příjmy ze zdrojů v České republice podléhají zdanění, jak se zdaňuje stálá provozovna. Rádi poradíme i se správnou aplikací smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Umíme poradit s nastavením koncernového uspořádání, poradíme Vám například s tím kam, do jaké jurisdikce je vhodné umístit holding. Pravidelně monitorujeme vývoj v oblasti zdaňování Offshorových struktur. Otázky zodpovíme sami, kde je potřeba úzce spolupracujeme s našimi zahraničními kolegy především ze skupiny Grant Thornton. V této sekci Vás budeme pravidelně informovat i o vývoji v oblasti mezinárodního zdanění, o nově uzavřených smlouvách, o zajímavých rozsudcích…

Poskytujeme komplexní služby v oblasti mezinárodního zdanění s podporou celosvětové sítě Grant Thornton.

Zajistíme pro vás:

  • Vstup na zahraniční trh
  • Vytváření mezinárodních struktur
  • Revize a eliminace rizik současných struktur
  • Zdanění stálých provozoven
  • Platby z/do zahraničí
  • Novinky v boji proti agresivnímu daňovému plánování
 
Dorovnávací daň, česká implementace EU směrnice

Dorovnávací daň, česká implementace EU směrnice

V návaznosti na náš poslední článek z května 2023 si vás dovolujeme informovat o dalším vývoji v oblasti Pilíře 2, tzn. implementace směrnice Rady (EU) 2022/2523 ze dne 14. prosince 2022 o zajištění globální minimální úrovně zdanění velkých…
A zase to „zneužití práva" - tentokrát přeshraničně

A zase to „zneužití práva" - tentokrát přeshraničně

Provádíte přeshraniční transakce/strukturace? Máte dostatečně zdokumentovány a podloženy důvody k jejich provedení? Odpovídá následné fungování skupiny po provedení daných transakcí/strukturací zamýšleným důvodům a účelům? V tomto ohledu by vás…
Návrh nových pravidel pro srážkové daně v EU „FASTER“ zveřejněn

Návrh nových pravidel pro srážkové daně v EU „FASTER“ zveřejněn

V současné době mnoho členských států vybírá v případě přeshraničních investic srážkovou daň z dividend z držby akcií a z úroků z držby dluhopisů vyplácených investorům, kteří žijí v zahraničí. Investoři však musí ze stejných příjmů odvádět daň z…
Skupiny podniků s konsolidovanými výnosy nad 750 mil. EUR se musí připravit na globální minimální daň již od roku 2024

Skupiny podniků s konsolidovanými výnosy nad 750 mil. EUR se musí připravit na globální minimální daň již od roku 2024

Od 1. ledna 2024 nabude účinnosti směrnice EU, na základě které by měly příjmy nadnárodních a domácích skupin v EU s konsolidovaným obratem ve výši min. 750 mil. EUR podléhat 15% zdanění daní z příjmů právnických osob. Od 1. ledna 2024 by měl rovněž…
"Krycí" či "prázdné" entity - změny návrhu nové EU směrnice

"Krycí" či "prázdné" entity - změny návrhu nové EU směrnice

Počátkem roku 2022 jsme vás informovali o novém návrhu EU směrnice, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely a kterou se mění směrnice 2011/16/EU (dále jen „Směrnice“) – článek najdete ZDE. Účelem…
Co znamená prováděcí balíček OECD pro podniky

Co znamená prováděcí balíček OECD pro podniky

20. prosince 2022 vydala OECD dlouho očekávaný prováděcí balíček pro 2. pilíř. Jak se mohou nadnárodní podniky připravit na novou minimální globální sazbu daně? V našem článku shrnujeme hlavní body a opatření, které by podniky měly přijmout, aby se…
Nezapomeňte do konce ledna nahlásit finančnímu úřadu osvobozené platby do zahraničí za rok 2022

Nezapomeňte do konce ledna nahlásit finančnímu úřadu osvobozené platby do zahraničí za rok 2022

Do 31. ledna 2023 je nutné oznámit správci daně všechny příjmy roku 2022 hrazené daňovým nerezidentům, které běžně podléhají české srážkové dani, ale jsou z nějakého důvodu od daně osvobozeny nebo o nich mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají…
Nová oznamovací povinnost DAC 7 - otázky a odpovědi

Nová oznamovací povinnost DAC 7 - otázky a odpovědi

Jak jsme vás již informovali v předchozím roce, dnem 1. 1. 2023 vstoupila v platnost novela implementující EU směrnici DAC 7 do českých zákonů (můžete si přečíst ZDE). Těsně před vánočním obdobím Finanční správa zveřejnila dokument shrnující…
« Předchozí stránka
12346101519