Mezinárodní zdanění

Oblast mezinárodního zdanění je naší oblíbenou disciplínou. Umíme Vám vyřešit daňový problém, který jde přes hranice.

Zákazníkům ze zahraničí vysvětlíme, jaké příjmy ze zdrojů v České republice podléhají zdanění, jak se zdaňuje stálá provozovna. Rádi poradíme i se správnou aplikací smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Umíme poradit s nastavením koncernového uspořádání, poradíme Vám například s tím kam, do jaké jurisdikce je vhodné umístit holding. Pravidelně monitorujeme vývoj v oblasti zdaňování Offshorových struktur. Otázky zodpovíme sami, kde je potřeba úzce spolupracujeme s našimi zahraničními kolegy především ze skupiny LeinerLeitner, Flick Gocke Schaumburg nebo BKR International. V této sekci Vás budeme pravidelně informovat i o vývoji v oblasti mezinárodního zdanění, o nově uzavřených smlouvách, o zajímavých rozsudcích…

 

Zdanění v zahraničí

Smlouvy a dokumenty

Přehled dvojího zdanění 2014

Články k tématu

Pokyn GFŘ ke stálým provozovnám

Pokyn GFŘ ke stálým provozovnám

Generální finanční ředitelství před více než rokem zveřejnilo metodický pokyn týkající se zdanění stálých provozoven. Jeho přesný název je: „Metodický pokyn k postupu při zdaňování příjmů daňových nerezidentů z činností vykonávaných prostřednictvím…
Daňový balíček a daně z příjmů

Daňový balíček a daně z příjmů

V prosinci 2020 jsme Vás informovali o chystané novele zákona o dani z příjmů, která s sebou přináší mnoho významných změn. Během turbulentního legislativního procesu koncem roku 2020 došlo ke schválení této novely a schválený zákon byl 31.12.2020…
Směrnice DAC 6: Nová oznamovací povinnost spojená s výraznými sankcemi

Směrnice DAC 6: Nová oznamovací povinnost spojená s výraznými sankcemi

V tomto článku bychom Vás chtěli upozornit, že koncem srpna byl vyhlášen zákon, jímž byla do českého právního řádu transponována směrnice Rady (EU) 2018/822 (tzv. směrnice DAC 6). Tato směrnice zavádí oznamovací povinnost ve vztahu k informacím o…
Prodloužení lhůt u oznamovací povinnosti u přeshraničních uspořádání

Prodloužení lhůt u oznamovací povinnosti u přeshraničních uspořádání

Dne 10. září bylo nařízením vlády rozhodnuto v souladu s EU legislativou (směrnicí 2011/16/EU, tzv. “COVID-DAC“) o prodloužení lhůt u oznamovací povinnosti u přeshraničních uspořádání.  Oznamovací povinnost s sebou přinesla tzv. směrnice “DAC 6“ …
Vznik nové oznamovací povinnosti

Vznik nové oznamovací povinnosti

V parlamentu je již od loňského léta stále projednáván vládní návrh novely zákonů, s pomocí které proběhne další implementace daňových předpisů Evropské unie do tuzemské legislativy. Sněmovní tisk č. 572 obsahuje mimo jiné i novelu zákona č. 164…
Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou

V prosinci 2019 vstoupila v platnost nová Smlouva mezi Českou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která nahradila smlouvu z roku 1992. Mezi hlavní změny mimo jiné patří zdanění dividend…
Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Rok se s rokem sešel a proto bychom se opět jako každý rok rádi věnovali vývoji v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění. Jak je již zvykem, smlouvy projdeme dle jednotlivých zemí a stejně jako v předchozích článcích i zde použijeme již známou…
MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ (R)evoluce v mezinárodním zdanění

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ (R)evoluce v mezinárodním zdanění

OECD pokračuje v boji za spravedlivější rozdělování zisků společností, které působí v oblasti digitální ekonomiky. V současné chvíli OECD udělalo další významný krok a zveřejnilo návrh „jednotného přístupu“, který je kombinací všech tří předešlých…
« Předchozí stránka
1234581215