Koronavirus - COVID-19

Zřídili jsme specializovaný tým COVID-19 GT TASK FORCE, který koordinuje odbornou pomoc klientům celé skupiny…

Naše nově formovaná skupina poradenských firem, jejíž jsme součástí, zřídila specializovanou pracovní skupinu, která koordinuje odbornou pomoc klientům celé skupiny při řešení právních, personálních, daňových, účetních, mzdových, oceňovacích, auditorských, finančních a dalších ekonomických otázek týkajících se situace způsobené COVID-19. Úkolem COVID-19 GT TASK FORCE je soustředit veškerou poradenskou kapacitu naší skupiny (více jak 300 odborníků) ke sdílení informací, návodů, postupů a řešení všech potřeb klientů.  

Skupina bude v první řadě k dispozici pro všechny partnery skupiny tak, aby všichni partneři a manažeři skupiny měli k dispozici všechny aktuální potřebné informace a návody. Komunikaci s klienty v otázkách týkajících se COVID-19 budou i nadále zajišťovat všichni partneři a manažeři.  V případě potřeby klientů je možné, aby se obraceli přímo i na členy této skupiny. Do skupiny COVID-19 patří následující zkušení partneři, pokrývající níže uvedené obory: 

Programy podpory pro podnikatele související s COVID-19 najdete na našich webových stránkách

Uplatnění daňové ztráty zpětně, vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty a zkrácení prekluzivní lhůty

Uplatnění daňové ztráty zpětně, vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty a zkrácení prekluzivní lhůty

Pomalu ale jistě se blíží standardní termín pro podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob se zdaňovacím obdobím kalendářního roku. Mnozí podnikatelé i z důvodu vládních restrikcí v roce 2020 a celkového ochabnutí ekonomiky mohli za rok 2020…
Testování a očkování zaměstnanců

Testování a očkování zaměstnanců

Testování zaměstnancůPovinné testování zaměstnanců bylo v České republice zavedeno v několik vlnách – první vlna byla zavedena od 3. března 2021 pro zaměstnavatele s alespoň 250 zaměstnanci a následně byla tato povinnost uložena nakonec i…
Vláda prodloužila část Antiviru, bude se týkat jen nařízených karantén a izolací

Vláda prodloužila část Antiviru, bude se týkat jen nařízených karantén a izolací

Vláda se rozhodla pro prodloužení programu antivirus za měsíc červen 2021. I přes snahu odborů a zaměstnavatelů, aby antivirus v červnu fungoval v plném režimu jako v minulých měsících, vláda rozhodla o zrušení příspěvků A+ a B. V případě příspěvku…
COVID jako nemoc z povolání

COVID jako nemoc z povolání

V poslední době se začíná stále častěji v praxi objevovat otázka odpovědnosti zaměstnavatele v případě, že se zaměstnanec nakazí onemocněním COVID-19 v zaměstnání – nebo si to alespoň myslí. Jak je to tedy s odpovědností zaměstnavatele v této…
Možnost posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Možnost posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Nejzazším termínem pro podání daňového přiznání k daním z příjmů nadále zůstává zákonný termín 1.7.2021 (týká se poplatníků mající zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo je-li daňové přiznání podáno daňovým poradcem),…
Investiční pobídky a koronavirové dopady

Investiční pobídky a koronavirové dopady

Investiční pobídky jsou s námi v České republice po více než 20 let. Zákon o investičních pobídkách (č. 72/2000 Sb.) se od jeho účinnosti v roce 2000 již mnohokrát změnil a není lehké se tak orientovat, pro kterou investiční pobídku platí která…
Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informaci o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, a to až do 31. prosince 2021. Tato informace vychází z…
V jednání další možné „prodloužení“ termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

V jednání další možné „prodloužení“ termínu pro podání přiznání k dani z příjmů

Komora daňových poradců se obrátila na generální ředitelku Generálního finančního ředitelství Ing. Tatjanu Richterovou ve věci případného posunutí termínu pro podání daňových přiznání po 1.7. 2021. Uvidíme, zda bude zvolena cesta „generálního…
« Předchozí stránka
12346111520