Koronavirus - COVID-19

Zřídili jsme specializovaný tým COVID-19 GT TASK FORCE, který koordinuje odbornou pomoc klientům celé skupiny…

Naše nově formovaná skupina poradenských firem, jejíž jsme součástí, zřídila specializovanou pracovní skupinu, která koordinuje odbornou pomoc klientům celé skupiny při řešení právních, personálních, daňových, účetních, mzdových, oceňovacích, auditorských, finančních a dalších ekonomických otázek týkajících se situace způsobené COVID-19. Úkolem COVID-19 GT TASK FORCE je soustředit veškerou poradenskou kapacitu naší skupiny (více jak 300 odborníků) ke sdílení informací, návodů, postupů a řešení všech potřeb klientů.  

Skupina bude v první řadě k dispozici pro všechny partnery skupiny tak, aby všichni partneři a manažeři skupiny měli k dispozici všechny aktuální potřebné informace a návody. Komunikaci s klienty v otázkách týkajících se COVID-19 budou i nadále zajišťovat všichni partneři a manažeři.  V případě potřeby klientů je možné, aby se obraceli přímo i na členy této skupiny. Do skupiny COVID-19 patří následující zkušení partneři, pokrývající níže uvedené obory: 

Programy podpory pro podnikatele související s COVID-19 najdete na webových stránkách naší partnerske kanceláře GT Advisory.

 

Přehled článků k 10. 06. 2020:

 

 přehled_xxx.png

Parlament odmítl snahu některých poslanců zneužívat nástroj legislativní nouze na protlačení nesouvisejících přílepků

Parlament odmítl snahu některých poslanců zneužívat nástroj legislativní nouze na protlačení nesouvisejících přílepků

Brno, 1. března 2021 – V minulých dnech jsme společnou tiskovou zprávou upozornili na předem neprojednané přílepky k návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, které s návrhem zákona nesouvisely, a přes to byly…
Daňové poradenství lze v kancelářích vykonávat i nadále, u účetních je otazník

Daňové poradenství lze v kancelářích vykonávat i nadále, u účetních je otazník

Komora daňových poradců potvrdila informaci, že dle usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření, které zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, se tento zákaz nevztahuje na činnosti, které nejsou…
Legislativní proces ohledně nového kompenzačního bonusu ukončen

Legislativní proces ohledně nového kompenzačního bonusu ukončen

Zákon o novém kompenzačním bonusu byl 26. 2. 2021 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 95/2021 Sb. Nový kompenzační bonus by měl být univerzálnější pro širší okruh žadatelů. Na bonus nově dosáhnou i ti živnostníci, kteří mají třeba jen pokles poptávky…
Aktuální informace ke krizovému ošetřovnému

Aktuální informace ke krizovému ošetřovnému

Od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 platí zákaz přítomnosti dětí ve školách a předškolních zařízeních. Od tohoto data tedy vzniká nárok na ošetřovné i rodičům prvňáků, druháků, dětí v mateřských školách a všech typech předškolních zařízení (dětských…
Zákaz pohybu osob mezi okresy

Zákaz pohybu osob mezi okresy

Od 1. 3. 2021 je vládou na 3 týdny omezen pohyb osob mezi okresy. Toto omezení má zabránit šíření nových a nakažlivějších mutací koronaviru.Na webu Ministerstva vnitra je možné najít potřebné formuláře na cesty mimo okres, potvrzení zaměstnavatele…
Program COVID NÁJEMNÉ III

Program COVID NÁJEMNÉ III

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo od 5. 2. 2021 v pořadí třetí výzvu v rámci programu COVID – Nájemné. Došlo k několika zásadním změnám, kterými byl rozšířen okruh oprávněných osob. Žádosti bude možné podávat do 8. 4. 2021. Podpora v rámci…
Očkovací průkaz najdete online

Očkovací průkaz najdete online

Ústav zdravotnických informací a statistiky vytvořil očkovací portál, kde si může každý snadno ověřit záznam o provedeném očkování proti COVID-19. Současně je možné zde stáhnout či vytisknout certifikát o provedeném očkování. Zároveň je možné si zde…
Program COVID - SPORT III pro lyžařská střediska

Program COVID - SPORT III pro lyžařská střediska

Od 15. února mohou uzavřené skiareály žádat o podporu z programu COVID - SPORT III. O podporu lze žádat prostřednictvím informačního systému AIS až do 18. března 2021. K rozdělení je maximálně 1 mld. Kč. Podrobnosti jsou k dispozici zde
« Předchozí stránka
1234591317