Koronavirus - COVID-19

Likvidace obchodních korporací – část III

Likvidace obchodních korporací – část III

Ráda bych po čase navázala na předchozí dva články týkající se likvidací obchodních korporací. V prvním článku jsme se seznámili se základními rozdíly mezi zánikem společnosti bez likvidace a s likvidací. Také jsme se dozvěděli, že společnost může…
Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Během pandemie onemocnění covid-19 se objevila celá řada otázek s nejasnými odpověďmi. Některé z nich se týkaly právě i problematiky odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání. Dlouhodobě nepřehledná situace se však postupem…
Podpora Německa poskytnutá podnikům a omezení volného pohybu osob v souvislosti s pandemií covidu-19 pod drobnohledem Tribunálu SDEU

Podpora Německa poskytnutá podnikům a omezení volného pohybu osob v souvislosti s pandemií covidu-19 pod drobnohledem Tribunálu SDEU

V době pandemie covid-19 přijala německá spolková vláda, podobně jako ostatní evropské státy, řadu omezení, aby zamezila setkávání osob a tím i šíření nemoci covid-19, což tvrdě dopadlo na mnoho společností, kterým tato omezení způsobila značné…
„Doba Covidová“ aneb selhání interních kontrol

„Doba Covidová“ aneb selhání interních kontrol

S nástupem nové „doby Covidové“ a rozšíření pro mnohé z nás dosud neznámé práce na home office, se objevilo téma vhodného nastavení interních kontrol ve společnostech, které dosud fungovaly na „papírové“ bázi a nejen u nich. Mnozí zaměstnanci v této…
Pravidelné preventivní testování ve školách a firmách skončí 18. února 2022

Pravidelné preventivní testování ve školách a firmách skončí 18. února 2022

Pravidelné testování probíhalo pravidelně od začátku letošního roku s cílem eliminovat výskyt nákazy Covid-19 v pracovních a školních kolektivech. Toto testování skončí ve školách a ve firmách 18. února 2022 na základě rozhodnutí vlády. Žáci…
Povinné preventivní testování zaměstnanců

Povinné preventivní testování zaměstnanců

Dne 5. ledna 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se pravidelného preventivního testování zaměstnanců. Na jeho základě jsou zaměstnavatelé od 17. ledna 2022 povinni zajistit pravidelné testování svých…
Prominutí DPH u respirátorů a plynu a elektřiny – ukončení!

Prominutí DPH u respirátorů a plynu a elektřiny – ukončení!

Ministerstvo financí se rozhodlo neprodloužit prominutí DPH u filtračních masek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší. Prominutí DPH tak skončilo k 31. 12. 2021. Více informací najdete zde. Zároveň upozorňujeme, že k 31. 12. 2021 skončilo i…
Kompenzační bonus

Kompenzační bonus

Senát dne 15. 12. 2021 schválil zákon o kompenzačním bonusu pro osoby vykonávající samostatnou činnost (OSVČ), společníky s.r.o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (tzv. dohodáře). Zákon…
« Předchozí stránka
12347121823