Koronavirus - COVID-19

Zřídili jsme specializovaný tým COVID-19 GT TASK FORCE, který koordinuje odbornou pomoc klientům celé skupiny…

Naše nově formovaná skupina poradenských firem, jejíž jsme součástí, zřídila specializovanou pracovní skupinu, která koordinuje odbornou pomoc klientům celé skupiny při řešení právních, personálních, daňových, účetních, mzdových, oceňovacích, auditorských, finančních a dalších ekonomických otázek týkajících se situace způsobené COVID-19. Úkolem COVID-19 GT TASK FORCE je soustředit veškerou poradenskou kapacitu naší skupiny (více jak 300 odborníků) ke sdílení informací, návodů, postupů a řešení všech potřeb klientů.  

Skupina bude v první řadě k dispozici pro všechny partnery skupiny tak, aby všichni partneři a manažeři skupiny měli k dispozici všechny aktuální potřebné informace a návody. Komunikaci s klienty v otázkách týkajících se COVID-19 budou i nadále zajišťovat všichni partneři a manažeři.  V případě potřeby klientů je možné, aby se obraceli přímo i na členy této skupiny. Do skupiny COVID-19 patří následující zkušení partneři, pokrývající níže uvedené obory: 

Programy podpory pro podnikatele související s COVID-19 najdete na našich webových stránkách

Nová úprava kurzarbeitu

Nová úprava kurzarbeitu

Dne 1.7.2021 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která zavádí novou formu příspěvku pro zaměstnavatele v době částečné práce, tzv. kurzarbeitu.   Proč se kurzarbeit zavádí? Dle důvodové zprávy k novele v souvislosti s celosvětovou…
Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Ministerstvo financí opět prodlužuje prominutí DPH při tuzemském dodání respirátorů včetně jejich pořízení z jiného členského státu a dovozu, a to až do 31. října 2021 (původně do 31. srpna 2021). Toto rozhodnutí uveřejněné ve Finančním zpravodaji č…
Roční přehled pro zdravotní pojišťovnu je potřeba podat do 2.8.2021

Roční přehled pro zdravotní pojišťovnu je potřeba podat do 2.8.2021

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 pro zdravotní pojišťovnu byl prodloužen do 2. srpna 2021 novelou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která tak reagovala na posunutí všech lhůt stanovených…
Snazší orientace v kompenzacích. Nový portál bezplatně pomůže podnikatelům

Snazší orientace v kompenzacích. Nový portál bezplatně pomůže podnikatelům

Na začátku června jsme ve spolupráci s Prahou 11 spustili portál www.czcovid.cz pro bezplatnou pomoc podnikatelům. Ti zde získají informace o aktuálních programech, které vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru, podmínky k podání žádostí i návod…
Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s mimořádnou situací spojenou s pandemií COVID-19 vydala ministryně financí v loňském a letošním roce několik rozhodnutí, která daňovým poplatníkům přinesla plošné úlevy v plnění daňových povinností, jakož i zmírnění sankcí v případě…
Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Prominutí DPH u respirátorů - prodloužení

Ministerstvo financí prodlužuje prominutí DPH při tuzemském dodání respirátorů včetně jejich pořízení z jiného členského státu a dovozu, a to od 1. července 2021 do 31. srpna 2021. Toto rozhodnutí uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 25/2021…
Program Antivirus prodloužen do konce října

Program Antivirus prodloužen do konce října

Zeštíhlený program Antivirus bude pomáhat dál. Podle vlády je potřeba tento program i nadále držet v provozu, aby se mohl rozjet v případě, že by se situace opět zhoršila. Původně měl program Antivirus fungovat pouze do 30. dubna 2020, ale na podnět…
Konec nároku na čerpání krizového ošetřovného

Konec nároku na čerpání krizového ošetřovného

K 30. 6. 2021 v návaznosti na konec školního roku končí mimořádná možnost podpořena právní úpravou, na jejímž základě bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července 2021 tak lze opět čerpat ošetřovné při…
« Předchozí stránka
12346111621