Kontrolní hlášení

Máte jasno? Denně pro Vás sledujeme nejasnosti a výklady. Zde naleznete odpovědi na otázky, které hledáte. Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Základní informace

 • účinnost od 1.1.2016
  • poprvé se bude podávat do 25.2.2016 resp. do 25.4.2016
 • 101c – 101i zákona o DPH
 • Povinnost podávat KH
  • PO měsíčně
  • FO v souladu se zdaňovacím obdobím k DPH
 • Nulové kontrolní hlášení se nepodává (pouze pokud je daňový subjekt vyzván správcem daně)
 • Pouze elektronicky (EPO s elektronickým podpisem nebo následným potvrzením přes e-tiskopis, datová schránka)

Formy podání a náležitosti:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/forma-podani-nalezitosti

Novinky

Kontrolní hlášení a nejčastější chyby

Kontrolní hlášení a nejčastější chyby

Kontrolní hlášení nás provází od 1.1.2016 a není tedy již žádnou novinkou. Problematika kontrolního hlášení je upravena v ustanovení § 101c – 101k zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.  V následujícím článku nejprve shrneme základní…
Kdo může zahájit daňovou kontrolu?

Kdo může zahájit daňovou kontrolu?

Dne 20. prosince 2017 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek ke kasační stížnosti žalobkyně proti Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina. Rozsudek se týkal údajně neoprávněné daňové kontroly ze strany Finančního úřadu pro Kraj Vysočina vůči společnosti…
Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení budou dány přímo zákonem

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení budou dány přímo zákonem

Dosud byly v § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty uvedeny obecné náležitosti kontrolního hlášení. Od ledna 2018 se v reakci na nález Ústavního soudu znění rozšiřuje a konkretizuje. Zákon výslovně uvede tyto náležitosti: identifikační a…
Mírnější pokuty u kontrolního hlášení pomalu končí

Mírnější pokuty u kontrolního hlášení pomalu končí

Sankční systém kontrolního hlášení čelí kritice již od svého počátku. Původně bylo stanoveno 10 důvodů s konkrétními procenty, kolik lze z pokuty odpustit. Dle statistiky byla do konce minulého roku odpuštěna ale pouze jedna pokuta (ani ne v plné…
Nález Ústavního soudu z konce roku 2016 a kontrolní hlášení

Nález Ústavního soudu z konce roku 2016 a kontrolní hlášení

Plénum Ústavního soudu na konci roku 2016 částečně vyhovělo návrhu skupiny 21 senátorů a zrušilo některé pasáže zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), které se týkají kontrolního hlášení. Na základě nálezu Ústavního soudu bylo zrušeno…
Ústavní soud částečně vyhověl návrhu skupiny senátoru na zrušení některých ustanovení kontrolního hlášení

Ústavní soud částečně vyhověl návrhu skupiny senátoru na zrušení některých ustanovení kontrolního hlášení

Ústavní soud dal nedávno částečně za pravdu skupině opozičních senátorů. Ve svém rozhodnutí uvedl, že daňové formuláře musí být stanoveny vyhláškou Ministerstva financí, nikoliv pouze rozhodnutím státní správy. Dle argumentace Ústavního soudu není…
Ústavní soud dal částečně za pravdu skupině opozičních senátorů

Ústavní soud dal částečně za pravdu skupině opozičních senátorů

Ústavní soud částečně vyhověl návrhu skupiny senátoru na zrušení některých ustanovení kontrolního hlášení. Ve svém rozhodnutí Ústavní soud rozhodl, že daňové formuláře musí být stanoveny vyhláškou Ministerstva financí, nikoliv pouze rozhodnutím…
Zmírnění sankcí a lhůt pro podání kontrolní hlášení očima českého zákonodárce

Zmírnění sankcí a lhůt pro podání kontrolní hlášení očima českého zákonodárce

V polovině prázdnin nabyla účinnost novela zákona o DPH, která přinesla několik drobných změn v souvislosti s podáním kontrolního hlášení. Tyto změny byly vyvolány především neustálým upozorňováním z řad daňových poradců a zástupců podnikatelského…
« Předchozí stránka