Konflikt na Ukrajině

Snížení spotřební daně z benzínu a nafty o 1,50 Kč na litr

Snížení spotřební daně z benzínu a nafty o 1,50 Kč na litr

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o spotřebních daních č. 131/2022, díky níž se na dočasnou dobu snižuje spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr, a to s účinností od 1. června do 30. září 2022. Ministerstvo…
Dary na Ukrajinu

Dary na Ukrajinu

Dne 27. 5. 2022 byl ve Sbírce zákonů pod č. 128/2022 Sb. zveřejněn zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon vymezuje zejména opatření v oblasti odpočtu…
Zrušení silniční daně u vybraných vozidel a podpora elektromobility

Zrušení silniční daně u vybraných vozidel a podpora elektromobility

Dne 8. června 2022 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 142/2022 Sb.  zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb.…
Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s válkou na Ukrajině

Poslanecká sněmovna a následně i Senát se shodli na úpravě změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) týkající se podpory dobrovolného dárcovství poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho…
Započtení pohledávek v kontextu kauzy Sberbank

Započtení pohledávek v kontextu kauzy Sberbank

Podmínkami započtení jsou dle aktuální zákonné úpravy § 1982 občanského zákoníku za prvé plnění stejného druhu a za druhé právo požadovat uspokojení svého dluhu současně s právem plnit dluh vlastní. Banky zpravidla v úvěrových smlouvách zakazují…
Dary pro Ukrajinu – odečet od základu daně z příjmů

Dary pro Ukrajinu – odečet od základu daně z příjmů

Vláda předložila Poslanecké sněmovně 9. 3. 2022 návrh novely zákona o daních z příjmů, který má podpořit humanitární a dobročinné počínání poplatníků daně z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny a jejích obyvatel při válečném konfliktu.…
Dary pro Ukrajinu - hmotná pomoc a DPH

Dary pro Ukrajinu - hmotná pomoc a DPH

V současné situaci je více než aktuální zasílání různé humanitární pomoci na Ukrajinu. Pokud se jedná o zasílání pomoci ve formě potřebného zboží, tak jeho přepravu zpravidla organizují humanitární organizace (např. Člověk v tísni), kterým je dané…
Aktuální podmínky pro vstup do ČR a následný pobyt pro občany Ukrajiny

Aktuální podmínky pro vstup do ČR a následný pobyt pro občany Ukrajiny

Vzhledem k aktuálním událostem na Ukrajině jsme pro vás připravili stručný přehled důležitých informací ohledně legálního pobytu ukrajinských občanů v České republice. Dozvíte se, co vše je potřeba udělat pro případ, že byste chtěli někomu pomoci,…