GDPR - ochrana osobních údajů

Buďte připraveni na soulad s GDPR dřív, než se nositelé osobních údajů začnou domáhat svých práv!

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) přímo stanovuje od 25. května 2018 pravidla pro zpracování osobních údajů. Doplňuje jej zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Subjektem údajů podle GDPR jsou pouze fyzické osoby, jedná se tedy o osobní údaje fyzických osob, nikoli osob právnických.

 

Nařízením GDPR se musíte řídit, pokud jakkoli zpracováváte osobní údaje a zároveň nepatříte pod některou ze stanovených výjimek. Cílem GDPR je přizpůsobení právního rámce ochrany osobních údajů dnešní době, dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemích, na které dopadá, posílení práv subjektů údajů a v neposlední řadě je snahou dosáhnout sjednoceného výkladu obecného nařízení a dozoru jednotlivými dozorovými úřady.

 

Jednotlivé aspekty GDPR můžete podrobně nalézt níže.

 

Související články a novinky

Pokuta za nadbytečné uchovávání dokladů zaměstnanců

Pokuta za nadbytečné uchovávání dokladů zaměstnanců

Úřad pro ochranu osobních údajů v loňském roce uložil pokutu ve výši 180.000 Kč za nadbytečné uchovávání kopií dokladů předložených jeho zaměstnanci. Za co tedy úřad pro ochranu osobních údajů pokutu uložil? Ve spisech zaměstnavatel evidoval kopie…
Povinnost správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Povinnost správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dokument, který nařizuje vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (dále jen „Posouzení“) v některých specifických případech, které by ohrožovaly práva a svobody fyzických osob v souladu se…
Rekordní pokuta týkající se GPDR

Rekordní pokuta týkající se GPDR

Dne 21.1.2019 udělil francouzský úřad pro ochranu osobních údajů (Commission national de l´informatique et des libertés – „CNIL“) společnosti Google LLC rekordní pokutu ve výši 50 milionů EUR. Pokuta byla udělena na základě stížnosti podané jménem…
Kontroly dodržování GDPR aktuálně

Kontroly dodržování GDPR aktuálně

Aktivita Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se za téměř 4 měsíce od nabytí účinnosti GDPR významně zvýšila. ÚOOÚ v rámci dozorové činnosti řeší případy významného společenského zájmu podle vypracovaného kontrolního plánu, zároveň však zahajuje…
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR projednal návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218). Tříletá lhůta pro zavedení směrnice v ČR tak byla úspěšně odstartována v…
Pozice insolvenčních správců k GDPR je stále nejasná

Pozice insolvenčních správců k GDPR je stále nejasná

Již v květnu roku 2018 nabývá nařízení EU o ochraně osobních údajů účinnosti. Na seznámení se s nařízením a vytvořením potřebných kroků pro správnou implementaci měla odborná veřejnost dva roky. Nejasnou situací pro správce osobních údajů je stále…
F&P členy Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů

F&P členy Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů

Roman Rábek, předseda Výboru Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů z.s. informoval jednatele naší firmy, že výbor Komory rozhodl 4. března 2018 v rámci hlasování per rollam, v souladu s čl. 3 platných Stanov Komory o přijetí společnosti Fučík …
GDPR - Jste v souladu?

GDPR - Jste v souladu?

Problematice GDPR jsme se věnovali již v článku Téma roku 2018? GDPR, kde názvem článku předvídáme GDPR prvenství mezi tématy tohoto roku. V roce 2018 vám přejeme hodně štěstí na vaší cestě k dosažení souladu s GDPR. Zdá se vám tato cesta příliš…