GDPR - ochrana osobních údajů

Buďte připraveni na soulad s GDPR dřív, než se nositelé osobních údajů začnou domáhat svých práv!

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) přímo stanovuje od 25. května 2018 pravidla pro zpracování osobních údajů. Doplňuje jej zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Subjektem údajů podle GDPR jsou pouze fyzické osoby, jedná se tedy o osobní údaje fyzických osob, nikoli osob právnických.

 

Nařízením GDPR se musíte řídit, pokud jakkoli zpracováváte osobní údaje a zároveň nepatříte pod některou ze stanovených výjimek. Cílem GDPR je přizpůsobení právního rámce ochrany osobních údajů dnešní době, dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemích, na které dopadá, posílení práv subjektů údajů a v neposlední řadě je snahou dosáhnout sjednoceného výkladu obecného nařízení a dozoru jednotlivými dozorovými úřady.

 

Jednotlivé aspekty GDPR můžete podrobně nalézt níže.

 

Související články a novinky

Evropská komise rozhodla, že se osobní data občanů EU mohou ukládat v USA

Evropská komise rozhodla, že se osobní data občanů EU mohou ukládat v USA

Předávání osobních údajů hraje v dnešním globalizovaném světě podstatnou roli. Mezinárodní předávání dat je na denním pořádku a moderní technologie činí toto předávání stále více sofistikovaným. Tohoto si byli, a stále jsou, vědomi i evropští…
Aktuální judikatura SDEU v oblasti GDPR

Aktuální judikatura SDEU v oblasti GDPR

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) dne 4. května 2023 uveřejnil několik rozsudků, ve kterých se vyjádřil k některým klíčovým otázkám ochrany osobních údajů. V rozhodnutí ve věci C-300/21 se SDEU zabýval otázkou náhrady újmy ve spojitosti s porušením…
SDEU k výkladu práva získat „kopii“ osobních údajů

SDEU k výkladu práva získat „kopii“ osobních údajů

Soudní dvůr EU („SDEU“) se ve svém rozsudku ze dne 4. května 2023, ve věci C‑487/21, vyjádřil k výkladu článku 15 odst. 3 Nařízení[1], který upravuje právo subjektu údajů na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Předcházející události…
Nelze shromažďovat biologické a genetické údaje u jakéhokoliv obviněného! Musí pro to existovat závažné důvody, míní SDEU.

Nelze shromažďovat biologické a genetické údaje u jakéhokoliv obviněného! Musí pro to existovat závažné důvody, míní SDEU.

Jádrem posuzovaného případu byla předběžná otázka specializovaného trestního soudu v Bulharsku. Soud posuzoval žádost bulharského policejního orgánu o povolení nuceného výkonu shromáždění biologických a genetických údajů o osobě podezřelé z účasti v…
Svoboda projevu jako možné ospravedlnění zveřejnění citlivých informací zaměstnancem

Svoboda projevu jako možné ospravedlnění zveřejnění citlivých informací zaměstnancem

Čl. 10 Úmluvy[1] poskytuje ochranu svobodě projevu. V návaznosti na okolnosti případu může zveřejnění citlivých informací podléhat ochraně (tzv. whistleblowing). Zároveň veřejný zájem na zveřejnění citlivých informací může převážit i nad zákonem…
Shromažďování osobních údajů pod drobnohledem? SDEU má jasno!

Shromažďování osobních údajů pod drobnohledem? SDEU má jasno!

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodoval o předběžné otázce, která vyvstala před rakouským nejvyšším soudem (Oberster Gerichtshof) ve sporu mezi subjektem údajů, panem RW a Österreichische Post. Jádrem sporu byla žádost RW o poskytnutí informací o všech…
Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

V tomto články bychom vás rádi upozornili na aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu (9 Afs 147/2020 – 34) týkající se využití policejních kamerových záznamů správcem daně za účelem prokázání nároku na odpočet DPH u pořízení automobilu, resp.…
Novinky v oblasti GDPR – cookies od začátku roku 2022 pouze se souhlasem

Novinky v oblasti GDPR – cookies od začátku roku 2022 pouze se souhlasem

Při návštěvě téměř jakékoliv české webové stránky jsou do našich prohlížečů uloženy malé soubory tzv. cookies, které slouží k identifikaci návštěvníků webových stránek. Prostřednictvím cookies pak dochází ke zpracování osobních údajů návštěvníka. S…
« Předchozí stránka