GDPR - ochrana osobních údajů

Buďte připraveni na soulad s GDPR dřív, než se nositelé osobních údajů začnou domáhat svých práv!

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) přímo stanovuje od 25. května 2018 pravidla pro zpracování osobních údajů. Doplňuje jej zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Subjektem údajů podle GDPR jsou pouze fyzické osoby, jedná se tedy o osobní údaje fyzických osob, nikoli osob právnických.

 

Nařízením GDPR se musíte řídit, pokud jakkoli zpracováváte osobní údaje a zároveň nepatříte pod některou ze stanovených výjimek. Cílem GDPR je přizpůsobení právního rámce ochrany osobních údajů dnešní době, dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemích, na které dopadá, posílení práv subjektů údajů a v neposlední řadě je snahou dosáhnout sjednoceného výkladu obecného nařízení a dozoru jednotlivými dozorovými úřady.

 

Jednotlivé aspekty GDPR můžete podrobně nalézt níže.

 

Související články a novinky

Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

Kamerový záznam o průjezdu vozidla jako důkaz pro zpochybnění knihy jízd

V tomto články bychom vás rádi upozornili na aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu (9 Afs 147/2020 – 34) týkající se využití policejních kamerových záznamů správcem daně za účelem prokázání nároku na odpočet DPH u pořízení automobilu, resp.…
Novinky v oblasti GDPR – cookies od začátku roku 2022 pouze se souhlasem

Novinky v oblasti GDPR – cookies od začátku roku 2022 pouze se souhlasem

Při návštěvě téměř jakékoliv české webové stránky jsou do našich prohlížečů uloženy malé soubory tzv. cookies, které slouží k identifikaci návštěvníků webových stránek. Prostřednictvím cookies pak dochází ke zpracování osobních údajů návštěvníka. S…
GDPR - Základní pojmy

GDPR - Základní pojmy

Osobní údaj   Osobním údajem je každá informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (která je subjektem údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobu lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např.…
GDPR - Zásady a právní důvody zpracování osobních údajů

GDPR - Zásady a právní důvody zpracování osobních údajů

Základní zásady zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně a korektně; minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a…
GDPR - Práva subjektů OÚ

GDPR - Práva subjektů OÚ

Obecný souhrn GDPR přiznává subjektům údajů určitá práva. Jejich účelem je držet v rovnováze vztah mezi správcem a subjektem údajů. Jsou základním pilířem modelu ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Nutno podotknout, že GDPR posiluje systém…
GDPR - Zabezpečení osobních údajů

GDPR - Zabezpečení osobních údajů

Jak musí správce zabezpečit OÚ   Správce musí přijmout s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s obecným nařízením. Každý správce tak…
GDPR - Sankce a pokuty

GDPR - Sankce a pokuty

Podmínky pro uložení   Ukládání správních pokut musí být účinné, přiměřené, ale zároveň odrazující. Správní pokuty se ukládají podle okolností každého jednotlivého případu, a to kromě či namísto opatření uvedených v čl. 58 odst. 2 písm. a) až h) a j…
Návrh Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na legislativní ukotvení zpracování biometrických údajů zaměstnanců

Návrh Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na legislativní ukotvení zpracování biometrických údajů zaměstnanců

V souvislosti s častějším používáním technologií založených na zpracování biometrických údajů zaměstnanců /otisk prstu, snímek obličeje/ např. při evidenci docházky a se skutečností, že GDPR umožnuje zpracování biometrických údajů pouze ve velmi…
« Předchozí stránka