Evidence údajů o skutečném majiteli

Zavedení rejstříku o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů je dalším krokem v oblasti mezinárodní spolupráce finančních orgánů.

Zavedení rejstříku o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů bylo dalším krokem v oblasti mezinárodní spolupráce finančních orgánů.

Povinnost veřejných orgánů zřídit takový rejstřík a povinnost právnických osob a sveřenských fondů nahlásit svého skutečného majitele ukládá Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (nová AML směrnice). . Tato Směrnice bylo implementovaná do zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Jedná se o neveřejný rejstřík, do kterého mají přístup veřejné orgány (soudy, správci daně, orgány činné v trestním řízení), ČNB, NKÚ, finanční instituce, ale také advokáti či daňoví poradci a dále oprávněná osoba a v částečném rozsahu zapsaná osoba,

Více informací o rejstříku skutečných majitelů naleznete níže pod jednotlivými sekcemi.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktuje.

 

Články k tématu

Pravidla pro výplatu zisku v roce 2021

Pravidla pro výplatu zisku v roce 2021

V důsledku novely zákona o obchodních korporacích došlo s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné k částečným změnám pravidel pro rozdělení a výplatu podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích. V tomto článku vám tak přinášíme jejich stručný přehled.…
Zákon o evidenci skutečných majitelů

Zákon o evidenci skutečných majitelů

ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ Dne 19. ledna 2021 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákon o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“). Zákon transponuje do českého právního řádu požadavky tzv. V. AML směrnice[1],…
Velká novela AML zákona

Velká novela AML zákona

Dne 4. prosince 2020 podepsal prezident České republiky dlouho očekávaný zákon, kterým se s účinností od 1. ledna 2021 novelizuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve…
Povinné subjekty

Povinné subjekty

Nahlásit svého skutečného majitelem musí právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů Veřejným rejstříkem se rozumí např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík…
Způsob nahlášení údajů

Způsob nahlášení údajů

Návrh na zápis do rejstříku skutečných vlastníku může podat pouze ta právnická osoba, o jejíhož skutečného majitele jde, nebo svěřenský správce svěřenského fondu, o jehož skutečného majitele jde, resp. osoba oprávněná za navrhovatele jednat (typicky…
Poplatek za zápis

Poplatek za zápis

Zápis do evidence skutečných majitelů podléhá soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny všechny právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. nadace, spolky) a svěřenské fondy.  
Skutečný majitel

Skutečný majitel

Skutečného majitele vymezuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Skutečným majitelem může být pouze fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo…
Zapisované údaje o skutečném majiteli

Zapisované údaje o skutečném majiteli

Do rejstříku skutečných majitelů se o skutečném majiteli zapisuje jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno, státní příslušnost a údaj o podílu na…
« Předchozí stránka
12