Evidence údajů o skutečném majiteli

Zavedení rejstříku o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů je dalším krokem v oblasti mezinárodní spolupráce finančních orgánů.

Zavedení rejstříku o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů bylo dalším krokem v oblasti mezinárodní spolupráce finančních orgánů.

Povinnost veřejných orgánů zřídit takový rejstřík a povinnost právnických osob a sveřenských fondů nahlásit svého skutečného majitele ukládá Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (nová AML směrnice). . Tato Směrnice bylo implementovaná do zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Jedná se o neveřejný rejstřík, do kterého mají přístup veřejné orgány (soudy, správci daně, orgány činné v trestním řízení), ČNB, NKÚ, finanční instituce, ale také advokáti či daňoví poradci a dále oprávněná osoba a v částečném rozsahu zapsaná osoba,

Více informací o rejstříku skutečných majitelů naleznete níže pod jednotlivými sekcemi.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktuje.

 

Články k tématu

Evidence skutečných majitelů - nová pravidla jsou tady!

Evidence skutečných majitelů - nová pravidla jsou tady!

Dnes, tedy 1. června 2021, vstupuje v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („zákon“). Ten nově s nesplněním povinností, které ukládá, spojuje citelné sankce. Pokud tedy vaše společnost skutečného majitele doposud…
Spouštíme nový podcast GT Talks - poslechněte si první epizodu!

Spouštíme nový podcast GT Talks - poslechněte si první epizodu!

Zveme vás k poslechu našeho nového podcastu GT Talks.  První epizodu věnujeme rozdělování zisku za rok 2020 a novinkám v této oblasti, které mohou překvapit i zkušené statutáry. Veronika Odrobinová a Jiří Zoubek vám představí, jak se do rozdělování…
Blíží se účinnost zákona o evidenci skutečných majitelů, jste připraveni?

Blíží se účinnost zákona o evidenci skutečných majitelů, jste připraveni?

Už 1. června 2021 vstoupí v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů[1] (dále jen „ZESM“). Na co je třeba si dát pozor? Změna definice skutečného majitele Definice skutečného majitele, která byla dříve upravena v AML zákoně[2], je…
Pravidla pro výplatu zisku v roce 2021

Pravidla pro výplatu zisku v roce 2021

V důsledku novely zákona o obchodních korporacích došlo s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné k částečným změnám pravidel pro rozdělení a výplatu podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích. V tomto článku vám tak přinášíme jejich stručný přehled.…
Zákon o evidenci skutečných majitelů

Zákon o evidenci skutečných majitelů

ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ Dne 19. ledna 2021 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákon o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“). Zákon transponuje do českého právního řádu požadavky tzv. V. AML směrnice[1],…
Velká novela AML zákona

Velká novela AML zákona

Dne 4. prosince 2020 podepsal prezident České republiky dlouho očekávaný zákon, kterým se s účinností od 1. ledna 2021 novelizuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve…
Lhůty pro nahlášení skutečného majitele

Lhůty pro nahlášení skutečného majitele

Zákon stanovuje dvě lhůty pro zápis skutečného vlastníka do rejstříku: právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku → do 1. 1. 2019 ostatní zapsané právnické osoby a svěřenské fondy→ do 1. 1. 2021 Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku…
Způsob nahlášení údajů

Způsob nahlášení údajů

Návrh na zápis do rejstříku skutečných vlastníku může podat pouze ta právnická osoba, o jejíhož skutečného majitele jde, nebo svěřenský správce svěřenského fondu, o jehož skutečného majitele jde, resp. osoba oprávněná za navrhovatele jednat (typicky…
« Předchozí stránka
12