Elektronická evidence tržeb

Po zdlouhavém schvalovacím procesu, doprovázeném vyhrocenými výměnami názorů jak na půdě poslanecké sněmovny, tak v diskusních pořadech, byl v dubnu 2016 zveřejněn zákon č. 112/2016 o elektronické evidenci tržeb.

V této sekci bychom Vám chtěli elektronickou evidenci tržeb (dále jen „EET“) a její fungování přiblížit. EET představuje pro podnikatele zcela novou povinnost hlásit tržby správci daně. Ten se informace o tržbě dozví v podstatě ihned po jejím obdržení. Ve srovnání s daňovými přiznáními (či k DPH nebo k daním z příjmů), bude mít správce daně přehled o tržbách v reálnem čase. Podnikatel oznámí tržbu prostřednictvím datové zprávy a v návaznosti na to mu přijde kód, který bude podnikatel povinen uvést na účtence pro zákazníka.

Pokud máte zájem o podrobnější informace k EET, neváhejte se obrátit na jednoho z našich daňových poradců, Ing. Michala Scholtze, který se v naší společnosti tímto tématem zabývá.

Související články

Aktuálně k EET

Aktuálně k EET

Elektronická evidence tržeb funguje stále pouze na dobrovolném principu. Původní zákon č. 137/2020 Sb., který byl několikrát novelizován, odložil povinnost evidovat tržby a nástup dalších fází až do 31. prosince 2022. Současná vláda se však zavázala…
Nové šifrovací protokoly pro EET

Nové šifrovací protokoly pro EET

Od 1. června 2021 Finanční správa ukončila podporu šifrovacích protokolů TLS 1.1 a vybraných šifer protokolu TLS 1.2, které slouží ke komunikaci pokladního zařízení s příjmovou stranou systému EET.Podnikatelé, kteří i navzdory odložení povinnosti…
Schválen odklad elektronické evidence tržeb

Schválen odklad elektronické evidence tržeb

Legislativní proces týkající se senátního tisku č. 1056, který upravuje odklad povinnosti evidovat tržby v elektronické evidenci tržeb, byl ukončen a zákon nabyl účinnosti 3. listopadu 2020. Povinnost evidovat tržby tak byla odložena, a to až do 31.…
Parlament posvětil odklad EET do konce roku 2020

Parlament posvětil odklad EET do konce roku 2020

Kvůli epidemii koronaviru Poslanecká sněmovna v úterý 26. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se EET pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Elektronická evidence tržeb byla původně pozastavena na 3 měsíce po skončení…
Podnikatelé nebudou evidovat tržby do konce roku 2020

Podnikatelé nebudou evidovat tržby do konce roku 2020

Dne 4. května 2020 vláda schválila návrh Ministerstva financí v podobě odkladu elektronické evidence tržeb „dále také EET“ pro veškeré vlny, a to do konce roku 2020. EET byla nejprve pozastavena dle zvláštního zákona Ministerstva financí přijatým…
EET a DPH – postup v době pandemie koronaviru

EET a DPH – postup v době pandemie koronaviru

Na nastalou krizovou situaci v souvislosti s novým typem koronaviru, zareagovalo i Ministerstvo financí České republiky a vydalo opatření (tzv. ´liberační balíček´), kterými chce zmírnit dopady plynoucí z včasného nesplnění povinností daňovými…
Novela zákona o evidenci tržeb

Novela zákona o evidenci tržeb

V září 2019 byla schválena dlouho očekávaná novela zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.), která mj. měla zareagovat na nález Ústavního soudu (Pl. ÚS 26/16), který zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb a vypořádat se s jeho připomínkami …
Evidence tržeb ve zvláštním režimu

Evidence tržeb ve zvláštním režimu

Dne 9. 10. 2019 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, jež byla vyhlášena pod číslem 256/2019 Sb. Touto novelou se mj. zavádí možnost evidování tržeb v tzv. zvláštním režimu. Evidenční povinnost v tomto případě není…
« Předchozí stránka
12346810