Účetní abeceda

Srdečně Vás zveme na kurz Účetní abeceda, který pořádá KDP ČR. Náplň kurzu pro Vás připravili naši specialisté, kteří Vás současně celým kurzem provedou.

kolac.pngUrčeno pro

Účetnictví je určeno pro začátečníky!

U přípravných kurzů nepodporujeme dotační programy!

line.png

lupa.pngCíl/Anotace

Velmi srozumitelnou formou podat základy účetnictví, zejména na příkladech od odborníků z praxe. Vhodné jako předpříprava na zkoušky daňových poradců. Nebudeme předpokládat, že posluchači mají praxi v účetnictví. Na závěr zpětná vazba formou on-line testu, komplexní příklad na vybrané téma. Vše co Vám sdělíme, bude podloženo argumenty, vysvětleno. Možnost konstruktivní diskuse.

line.png

checklist.pngObsahová náplň

1.  Definice účetních pojmů, zásada přednosti obsahu před formou, akruální princip – Pelák J.

2.  Věrný a poctivý obraz v účetnictví, struktura účetních předpisů – Pelák J.

3.  Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení – Vácha J.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z účetního i daňového pohledu, zejména ve vazbě na praktické problémy. Upozorníme na některé specifické operace a témata řešená Národní účetní radou v souvislosti s dlouhodobým majetkem.

4.  Materiál, výrobky, služby, oceňování – Pešičková J.

Vše k zásobám (rozpracovanost, přírůstky, úbytky). Vysvětlíme principy oceňování jednotlivých složek zásob.  

5.  Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce – Pešičková J.

Provedeme vás inventarizací, a to včetně vyhodnocení inventarizačních rozdílů. Vysvětlíme rozdíl mezi škodou a náhradou škody. Jak a kdy účtovat o smluvních sankcích. Zmíníme vliv na daně.

6.  Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky – Vaněčková P.

Operace s pohledávkami a závazky. Opravné položky, některé z nich zákonné. Výklad s praktickými příklady.

7.  Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly – Ševcovicová E.

Cizoměnová aktiva a pasiva. Objasníme, co je to nést kurzové riziko jako příčina kurzových rozdílů. Budeme aplikovat poznatky na různé praktické situace. Každé řešení podpoříme argumenty.

8.  Účtování o daních v účetnictví – Ševcovicová E.

Daň z nemovitostí, silniční, z nabytí nemovitých věcí, DPH, splatná a odložená daň z příjmů.

9.  Zaměstnanci – L. Malimánková

Zachycení pohledávek a závazků z pracovněprávních vztahů a jejich zúčtování. Účtování nákladů souvisejících  se zaměstnanci – mzdy,  benefity,  rezerva na dovolenou, povinný podíl zaměstnávání invalidních občanů, zákonné pojištění zaměstnanců pro úraz a nemoci z povolání, refundace mezd, předpis mank a škod… Účtování nároku zaměstnanců na paušální náhrady z titulu různých nákladů či cestovních náhrad.

10.  Cestovní náhrady – Malimánková L.

Cestovní náhrady tak, abyste získali základní orientaci v této oblasti. Vysvětlíme, jak využívat zákonem dané možnosti pro zahrnování cestovních náhrad do daňově uznatelných nákladů. Shrneme časté chyby a problémy, které při proplácení cestovních náhrad mohou vzniknout.

11.  Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy – Hůlová m.

Definice, rozdíly, právní vyhodnocení, daňové souvislosti, rozsudky Nejvyššího správního soudu.

12.  Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavuje – Hůlová M.

Opravy minulých let z pohledu zákonných předpisů. Povinnosti účetních jednotek v souvislosti s prezentací účetní závěrky – výkazy z pohledu velikosti účetní jednotky, výroční zpráva, zpráva o vztazích, povinnost auditu.

13.  Křížové kontroly  - Honzíková K.

Účetnictví v nadhledu. Pomocí křížových kontrol v účetnictví umíte hledat chyby a nesprávnosti, které se během účetního období mohou v účetních záznamech objevit. Seznámíme Vás s logickými vazbami obratové předvahy a účetních výkazů. Ukážeme některé z kontrol, které využívají auditoři při své práci a mohou pomoci i Vám.

  • test on-line

line.png

dlan_penize.pngCena

9.500,- Kč (vč. 21% DPH).

Cena také zahrnuje drobné občerstvení, káva, čaj, voda, oběd.

line.png

imageedit_7_2885855746 - Copy 1.pngZískejte certifikát

Pokud kurz úspěšně dokončíte, získáte certifikát do svého CV.

 line.png

icon_novinky.pngJak se přihlásit

 Pomocí webových stránek KDP ČR   ZDE

Řekli o nás

Věra M.

1. prosinec 2020
Velmi Vám děkuji za skvělou prezentaci stejně tak za uspořádaní GT Fóra pro rok 2021, které nám velmi pomohlo vyjasnit si mnoho otázek a také dále nám pomůže nabrat správný směr.

Kristýna F.

25. listopad 2020
Příjemná stravitelná forma prezentace. Oceňuji vysvětlení jednotlivých položek na jednoduchém a logickém příkladu.

Roman B.

1. prosinec 2020
Přednášející umí zaujmout, líbil se mi srozumitelný výklad z vlastních zkušeností lektorky a také možnost zhlédnutí záznamu webináře i po konání akce.