Online webinář – Velká novela ZOK a její praktické důsledky

14. leden 2021

People_Team_green.png   URČENO

Interní právníky, compliance, management společnosti, členy statutárních a jiných orgánů.

line - Copy 1.png

thought_gear_teal_9753_0.png   CÍL

Pohybujete se ve světě obchodních korporací? Víte o tom, že 1.1.2021 projde tento svět velkou proměnou?
Přichází první velká novela, která odstraňuje některé obtíže z praxe, implementuje některé evropské předpisy
a upravuje fungování obchodních korporací?

Chcete vědět, zda vaše společnost bude muset v souvislosti s touto novou činit nějaké kroky, třeba měnit společenskou smlouvu, smlouvy s členy orgánů nebo fungování? Jak se bude nově rozdělovat zisk?
Co se společnostmi s monistickou strukturou? A co se stane, pokud budeme novelu ignorovat?

Odpovědi na tyto i další otázky vám přinese náš seminář, který Vám poskytne i daňový vhled do některých upravovaných oblastí.

line - Copy 1.png

clipboard_check_orange_9205_0.png   OBSAHOVÁ NÁPLŇ

Obecný úvod, obchodní korporace
Mgr. Veronika Odrobinová, advokát

 • Obecný úvod
  • smlouva o výkonu funkce
  • právnická osoba jako člen voleného orgánu
  • žaloba na doplnění pasiv členem statutárního orgánu
  • zpráva o vztazích
  • redukce počtu neaktivních obchodních korporací - novelizuje i zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících – vkládání účetních závěrek
  • změna stanov, výmaz překonaných ustanovení ohledně založení společnosti ze společenské smlouvy či stanov není jejich změnou
  • zákaz bezúplatného plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké
  • rozhodování per rollam u a.s. a s.r.o.
  • kompetence valné hromady - schválení převodu nebo zastavení závodu – schvalování valnými hromadami obou smluvních stran
  • protest proti usnesení valné hromady – u a.s. a s.r.o.
  • omezení hlasovacího práva – u a.s. a s.r.o.
 • S.R.O.
  • levnější a rychlejší založení
  • dispozice s podíly
  • podíly s vysílacím právem
  • podíly bez hlasovacího práva, práva na podíl na zisku či práva na podíl na likvidačním zůstatku
 • A.S.
  • uveřejňování informací na internetových stránkách
  • akcie bez hlasovacího práva, práva na podíl na zisku či práva na podíl na likvidačním zůstatku
  • akcie s vysílacím právem
  • omezení převoditelnosti akcií
  • členové dozorčí rady volení zaměstnanci
  • nová koncepce monistického systému
 • Družstvo
  • nové omezení pro členy představenstva a upřesnění povinnosti zpřístupnit účetní závěrku před dnem konání členské schůze

Daňové souvislosti
Ing. Petra Vaněčková, auditor a daňový poradce

 • smlouvy o výkonu funkce
 • výplaty zisku, zálohy na podíl na zisku
 • bezúplatná plnění

line - Copy 1.png

stopwatch_warm_gray.png   ČASOVÝ HARMONOGRAM

09:00-14:00 Seminář vč. pauz

line - Copy 1.png

coin_stack_red_9420_0.png   CENA

3.000,- Kč bez DPH

V ceně jsou zahrnuty materiály v elektronické podobě i nahrávka kompletního školení, kterou lze zhlédnout kdykoliv po dobu dvou týdnů.

line - Copy 1.png

table-purple.png   MÍSTO KONÁNÍ

Po uhrazení účastnického poplatku Vám bude zaslán odkaz pro připojení se k webináři na Microsoft Teams.

line - Copy 1.png

passport_citizenship_green.png   REGISTRACE

Přihlaste se k semináři prostřednictvím online formuláře ZDE.

Řekli o nás

Kristýna F.

25. listopad 2020
Příjemná stravitelná forma prezentace. Oceňuji vysvětlení jednotlivých položek na jednoduchém a logickém příkladu.

Roman B.

1. prosinec 2020
Přednášející umí zaujmout, líbil se mi srozumitelný výklad z vlastních zkušeností lektorky a také možnost zhlédnutí záznamu webináře i po konání akce.

Věra M.

1. prosinec 2020
Velmi Vám děkuji za skvělou prezentaci stejně tak za uspořádaní GT Fóra pro rok 2021, které nám velmi pomohlo vyjasnit si mnoho otázek a také dále nám pomůže nabrat správný směr.