Zvýšení výdajových paušálů

Publikováno:
28. leden 2020
Obor:

Jednou z novel daňových zákonů došlo ke zvýšení maxim tzv. paušálních výdajů, tj. výdajů uplatňovaných procentem z příjmů tehdy, když poplatník neuplatňuje výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve skutečné výši.

Horní hranice takto uplatňovaných výdajů byla zvýšena na dvojnásobek, tzn. na výši, jaká byla stanovena již v minulosti.

Konkrétní maximální výše výdajových paušálů byla zvýšena následovně:

- u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností – výše 80% z příjmů, maximum zvýšeno z 800.000 Kč na 1.600.000 Kč,

- u příjmů z ostatního živnostenského podnikání – výše 60% z příjmů, maximum zvýšeno z 600.000 Kč na 1.200.000 Kč,

- u jiných příjmů ze samostatné činnosti – výše 40% z příjmů, maximum zvýšeno ze 400.00 Kč na 800.000 Kč,

- u příjmů z nájmu – výše 30% z příjmů, maximum zvýšeno z 300.000 Kč na 600.000 Kč.

Uvedená zvýšená maxima paušálních výdajů lze uplatnit v roce 2020, tj. již u příjmů dosažených v roce 2019 v rámci daňového přiznání podávaného v letošním roce.

Autor: Fučík & partneři