Zvýšení úrokových sazeb ČNB

Publikováno:
8. únor 2018
Obor:

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 1. února 2018 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 25 bazických bodů na 0,75 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby o 50 bazických bodů na 1,50 % a o ponechání diskontní sazby na úrovni 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 2. února 2018.

Zvýšení repo sazby se zatím nepromítá do výše úroků z prodlení (podle daňového řádu), ten je navázán na sazby platné pro první den kalendářního pololetí. Pokud by se však aktuální sazba 0,75 % již dále nezměnila, za prodlení spadající do druhého pololetí roku 2018 by výše úroku z prodlení za každý den prodlení (počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti) činila 14,75 % místo stávajících 14,5 %.

Autor: Fučík & partneři