Zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků

Publikováno:
6. červen 2014
Obor:

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o spotřebních daních, která by zvýšila sazby daně z tabákových výrobků. Zvýšení je navrhováno zejména proto, aby sazby byly v souladu se směrnicí Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011, o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků, tj. minimální požadavek ve výši spotřební daně 90 EUR na 1000 ks všech cigaret a procentní požadavek ve výši 60 % vážené maloobchodní prodejní ceny. Návrh naleznete zde:

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=208&CT1=0

Autor: Ivan Fučík