Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2015

Publikováno:
16. leden 2015
Obor:

S účinnosti od nového roku dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8500 Kč na 9200 Kč za měsíc, v hodinových sazbách se jedná o zvýšení z 50,60 Kč na 55 Kč. Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění zůstává stejná - 8000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Naposledy byla minimální mzda zvýšena v roce 2013, v letech 2007 až 2012 se nezvyšovala vůbec. Tímto zvýšením budou samozřejmě ovlivněny i odvody vázané na minimální mzdu - například zdravotní pojištění při neplaceném volnu nebo pro osoby bez zdanitelných příjmů, ale také třeba výše slevy na dani na prokazatelně vynaložené náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, tzv. školkovné za zdaňovací období 2015. 

Autor: Fučík & partneři