Zvýšení minimální mzdy na 13 700 Kč?

Publikováno:
9. duben 2018
Obor:

I v letošním roce se znovu začalo hovořit o zvýšení minimální mzdy, která byla od 1. 1. 2018 navýšena na 12 200 Kč. Odboráři nyní navrhují zvýšení na 13 700 Kč. Již předešlá vláda slíbila, že minimální mzda bude nad úrovní 40 % průměrné mzdy. V současnosti pracuje za minimální mzdu 132 tisíc zaměstnanců (tj. 3,6 % zaměstnanců). Institut minimální mzdy je zakotven v Zákoníku práce, konkrétně v § 111.

Jaké dopady by mělo případné zvýšení minimální mzdy v příštím roce? Zvýšení minimální mzdy bude mít dopad na rodiče, děti, ale i důchodce. Se zvýšením minimální mzdy se zvedne hranice pro možnost uplatnění daňového bonusu, která činí šestinásobek minimální mzdy, tj. v případě schválení 82 200 Kč. Zároveň se zvýší hranice pro příjem ve formě důchodu osvobozeného od daně, která by byla stanovena na 493 200 Kč (41 100 Kč měsíčně), čili 36násobek minimální mzdy. Změna by se dotkla i osob bez zdanitelných příjmů, kteří by museli od nového roku odvádět vyšší částku na zdravotní pojištění (13,5 % z 13 700 Kč, tj. 1 850 Kč, zatímco v letošním roce 1 647 Kč). I lidé s kratším úvazkem, kde je příjem nižší než minimální mzda, budou muset doplácet do této výše zdravotní pojištění. Růst minimální mzdy se promítne i u osob evidovaných na úřadě práce, kteří si budou moci přivydělávat do maximálně 6 850 Kč, čili do poloviny výše minimální mzdy. S růstem minimální mzdy také souvisí růst zaručené mzdy, která je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů.

Ekonomové však varují, že růst minimální mzdy má zpravidla negativní vliv na samotné zaměstnance, jelikož růstem minimální mzdy dochází ke zkracování úvazků ze strany zaměstnavatelů či až k propouštění.

Autor: Fučík & partneři