Zvýšení minimální a průměrné mzdy v roce 2022 a její dopady

Publikováno:
11. leden 2022
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč

Zvýšení minimální mzdy

5. 11. 2021 vláda schválila zvýšení minimální mzdy z dosavadních 15 200 Kč na částku 16 200 Kč. Spolu s tím se zvýší také nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací odstupňovaných zejména podle jejich složitosti a odpovědnosti.

Limit pro osvobození příjmů z pravidelně vyplácených důchodů

Dopad zvýšení minimální mzdy například pocítí lidé pobírající důchod nebo penzi. Tyto příjmy jsou osvobozeny pouze do 36násobku minimální mzdy. V roce 2021 činila částka pro limit osvobození 547 200 Kč, nad tento limit není důchod osvobozený a musí se zdanit. V roce 2022 si lidé pobírající důchod polepší, jelikož je limit pro osvobození navýšen na částku 583 200 Kč.

Odvody pro osoby bez zdanitelných příjmů („OBZP“)

I osob bez zdanitelných příjmů se tato změna dotkne. Tyto osoby totiž odvádí zálohy na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2022 budou OBZP měsíčně odvádět částku 2 187 Kč.

„Školkovné“

Další výhodou je pak pro poplatníka zvýšení limitu pro slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Takzvané „školkovné“ se uplatňuje při kalkulaci daně z příjmů fyzických osob a v důsledku růstu minimální mzdy se tak bude v následujícím roce uplatňovat částka ve výši 16 200 Kč.

Limit pro výplatu daňového bonusu

Podmínkou pro uplatnění daňového bonusu je od roku 2018 příjem poplatníka dle § 6 a § 7 zákona o daních z příjmů (tzn. ze zaměstnání a podnikání) ve výši aspoň 6násobku minimální mzdy. Pro čerpání daňového bonusu je v roce 2021 zapotřebí dosáhnout alespoň ročního příjmu ve výši 91 200 Kč. Od roku 2022 se tento limit zvyšuje na částku 97 200 Kč.

Zvýšení průměrné mzdy

Na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb. dochází od 1. 1. 2022 ke zvýšení průměrné mzdy na částku 38 911 Kč. Výše průměrné mzdy má vliv na určení výše měsíční zálohy pro OSVČ v paušálním daňovém režimu, výši minimálních odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a také na uplatnění progresivní sazby daně u fyzických osob.

Progresivní sazba daně

Poté, co byla zrušena superhrubá mzda, se nyní uplatňuje u daně z příjmů fyzických osob progresivní sazba daně. Pro aplikování této sazby je klíčový 48násobek průměrné mzdy, který bude pro rok 2022 činit 1 867 728 Kč – tzn. sazba daně 23 % se bude v roce 2022 týkat těch zaměstnanců, jejichž příjmy přesahují částku 155 644 Kč za měsíc.

Maximální vyměřovací základ a zálohy v paušálním daňovém režimu

Dále se zvýšení průměrné mzdy promítne při výpočtu maximálního vyměřovacího základu u pojistného na sociální zabezpečení jak u OSVČ, tak u zaměstnance. Hranice pro maximální vyměřovací základ je rovněž stanovena na 48násobek průměrné mzdy, takže částka pro rok 2022 činí zmiňovaných 1 867 728 Kč. Z příjmů přesahující tuto hranici se dále pojistné na sociální zabezpečení neodvádí.

Co se týče výše měsíčních záloh pro OSVČ v paušálním daňovém režimu, tak u této povinnosti došlo ke zvýšení záloh na částku 5 994 Kč měsíčně (pro rok 2021 činily zálohy 5 469 Kč měsíčně).

Minimální vyměřovací základy

Průměrná mzda ovlivňuje také minimální vyměřovací základ pro stanovení odvodů na veřejné zdravotní pojištění OSVČ. Výpočet záloh se stanoví podle průměrné měsíční hrubé mzdy, přičemž sazba pojištění je 13,5 %. Pro rok 2022 se tedy zvyšuje měsíční částka na 2 627 Kč (místo dosavadních 2 393 Kč).

Zvýšením záloh se nevyhnou ani odvody na pojistné na sociální zabezpečení pro OSVČ. Minimální  výše zálohy pojistného se nově zvyšuje u hlavní činnosti na 2 841 Kč a u vedlejší činnosti na 1 137 Kč za měsíc. 

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč