Zvýšení administrativní zátěže pro plátce DPH

Publikováno:
5. září 2014
Obor:

Ve vládě se připravuje další novela DPH s předpokládanou účinností od roku 2016, která navrhuje zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení pro plátce v některé z těchto situací:

  •  který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku,
  •  který přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  •  pro něj bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku,
  •  který poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění.

Vládní návrh prošel meziresortním připomínkovým řízením a proti tomuto hlášení se zvedl odpor některých krajských úřadů, ČNB a Hospodářské komory, které předpokládají velkou administrativní zátěž pro poplatníky. Na schůzi vlády byla přesto tato úprava v návrhu ponechána jako nástroj boje proti daňovým únikům. Platné znění zákona o DPH s vyznačením navrhovaných změn, doplnění a Vypořádání připomínek naleznete zde:

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9KBPCJ93

Autor: Ivan Fučík