Zvláštní režim EET a snížená daň na vodné, stočné a vybrané služby

Publikováno:
31. říjen 2019
Obor:

V květnu roku 2020 nabude v platnost novela zákona o elektronické evidenci tržeb týkající se podnikatelů spadajících do 3. a 4. fáze. Mezi tyto podnikatele patří zejména řemeslníci, opraváři, zemědělci, pekaři, řezníci, cukráři, kadeřníci, lékaři, účetní či advokáti. Novela přináší možnost těmto malým podnikatelům evidovat jejich tržby v tzv. offline režimu. Jde o model evidování tržeb pouze v papírové podobě, kdy tito drobní živnostníci budou vydávat svým zákazníkům paragony poskytované finanční správou. S tímto procesem jim poté přibyde ještě povinnost pravidelně jednou za čtvrt roku odesílat formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a stornovaných účtenek na finanční úřad. Tato možnost se týká podnikatelů, kteří nejsou plátci DPH, s příjmy do 600 tisíc Kč ročně a s nejvýše dvěma zaměstnanci.

Dále tato novela snižuje DPH na 10 % na vodné a stočné, knihy, stravovací a úklidové služby, kadeřnické a holičské služby a mnoho dalších. Dle nejnovějších informací novelu zákona o evidenci tržeb chtějí Piráti a ODS napadnout u Ústavního soudu.       

 

 

Autor: Fučík & partneři