Zveřejňujete do sbírky listin správně?

Publikováno:
8. listopad 2021
Autor:
  • Milan Pašek

Od 1. února 2021 došlo ke změně ve zveřejňování dokumentů zakládaných do sbírky listin. Tímto dnem vešla v platnost novela č. 25/2021, kterou se mění nařízení vlády č. 351/2013. Již dříve platilo, že zveřejněný dokument musí být ve formátu Portable Document Format (dokument s příponou pdf), nově je ale povinné, aby PDF soubor byl s textovou vrstvou nebo je zde nová možnost, a to ve formátu Extensible Hypertext Markup Language (přípona XHTML). Textová vrstva u PDF souboru znamená, že dokument je celý strojově čitelný. Podle této novely lze vlastní podpis nahradit zkratkou „vlastní rukou“ nebo zkráceně pouze „v. r.“.

V případě nezveřejnění povinně zveřejňovaných dokumentů může společnost obdržet pokutu, například v případě nezveřejnění účetní závěrky se může jednat o pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv. Pokud si nejste jisti, zdali máte správný formát souboru pro zveřejnění, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám se zveřejněním Vašeho dokumentu pomůžeme.

Autor: Milan Pašek