Zveřejnění nových interpretací Národní účetní rady

Publikováno:
6. únor 2014
Obor:

Na webových stránkách Národní účetní rady www.nur.cz byly zveřejněny dvě nové interpretace. Jedná se o interpretace I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek a I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek. Obě interpretace byly zpracovány prof.Ing. Libuší Müllerovou, CSc. a doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D. z VŠE v Praze.

Autor: Ivan Fučík