Zveřejnění návrhu nového zákona o účetnictví

Publikováno:
8. listopad 2022

Dne 26. 10. 2022 byla na stránkách Ministerstva financí České republiky zveřejněna informace o meziresortním připomínkovém řízení k návrhu zákona o účetnictví.

Ministerstvo financí zpracovalo návrh daného zákona, který by měl představovat „revoluci“ v účetnictví, neboť současné znění zákona je z roku 1991 a je tedy zastaralého charakteru. V odborné veřejnosti se již dlouhodobě hovoří o potřebě moderního dokumentu, který by mimo jiné v sobě měl i provázanost na mezinárodní účetní standardy.


Na níže uvedených webových stránkách je možné nalézt nejen daný návrh, ale také související dokumentaci – například důvodovou zprávu.

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2022/meziresortni-pripominkove-rizeni-k-navrh-49074/

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Autor: Petra Čechová

Autor: Petra Čechová