Zveřejnění bankovních účtů - institut ručení DPH, upozornění na posunutí termínu ručení do 31.12.2013

Publikováno:
20. září 2013
Obor:

Dobrý den,
 
novelou zákona  č. 502/2012 Sb. byl zaveden od 1.4.2013 v zákoně o DPH další institut ručení, kdy odběratel ručí za DPH z dodavatelských faktur v případě, že bude faktura uhrazena na bankovní účet, který dosud není zveřejněn v registru plátců. Z tohoto titulu  vznikla plátcům povinnost oznámit správci daně bankovní účty používané k ekonomické činnosti.
Již dříve byl Generálním finančním ředitelstvím posunut termín pro praktickou aplikaci ručení až po 30.9.2013. Aktuálně byl termín znovu posunut do 31.12.2013 (blíže viz Informace GFŘ ze dne 10.9.2013).
 
 
Důvodem je zejména doposud neukončený legislativní proces, jehož záměrem je omezit ručení pouze na transakce převyšující 700tis. Kč.
 
V případě jakýchkoliv otázek k této problematice nás prosím kontaktujte.
 
 
 
S pozdravem

 

 

Autor: Ivan Fučík