Zveřejněné statistiky podaných přiznání k dani z příjmů za rok 2019

Publikováno:
8. duben 2020
Obor:

Finanční správa zveřejnila informaci o počtu podaných přiznání k dani z příjmů za rok 2019.

K 1. dubnu 2020, kdy je standardní termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 (jedná se o přiznání, která nejsou zpracována a podána daňovým poradcem na základě plné moci) bylo na finanční úřady doručeno pouze 160 tisíc přiznání. Ke 3. dubnu, kdy byla tato informace zveřejněna, bylo finančními úřady vybráno celkem 1.387 tisíc přiznání, z toho 1.181 tisíc přiznání od právnických osob a 206 tisíc přiznání od fyzických osob. V porovnání s minulým rokem je počet podaných přiznání nižší o 600 tisíc. Tento pokles počtu podaných přiznání souvisí s opatřeními týkající se pandemie COVID-19, která umožňují podat přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob za rok 2019 až do 1. července 2020 bez jakýchkoliv sankcí.

Finanční správa také vyzývá daňové poplatníky k eliminaci návštěv finančních úřadů na minimum. V rámci tohoto opatření upozorňují poplatníky na skutečnost, že je možné daňová přiznání podávat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou, poštou bez nutnosti navštívit finanční úřad.  Dále finanční správa upozorňuje, že v případě žádosti o vrácení přeplatku vzniklého podaným daňovým přiznání je nutné, aby tato žádost (poslední strana daňového přiznání) byla také podepsána poplatníkem. Pokud není žádost řádně podepsána je neplatná a navrácení přeplatku není možné.

Autor: Fučík & partneři