Zrušení superhrubé mzdy a progresivní zdanění?

Publikováno:
6. březen 2018
Obor:

Součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, v souvislosti s implementací směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive, tzv. ATAD), jsou také změny v oblasti zdanění fyzických osob.

Jednou z nejvýznamnějších změn v této oblasti je návrh na zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně. Ministerstvo financí nově navrhuje zavedení více sazeb daně z příjmů fyzických osob, a to ve výši 19 % a 23 % (původně bylo navrhnuto 24 %) při zachování 15% srážkové daně u vybraných kapitálových příjmů.

Konkrétně u příjmů ze zaměstnání by namísto výpočtu ze superhrubé mzdy a 15% sazby daně (plus případná solidární přirážka) měl být zdaňován pouze hrubý příjem, a to ve dvou pásmech – do 1 500 000 Kč sazbou 19 % a částka nad 1 500 000 Kč sazbou 23 %.

Návrh zákona je nyní v připomínkovém řízení. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Autor: Fučík & partneři