Zrušení rozhodnutí o prominutí DPH u dodávek plynu a elektřiny

Publikováno:
27. červen 2022
Obor:

Stávající ministr financí po přezkumu posoudil rozhodnutí své předchůdkyně, kterým prominula DPH u dodávek plynu a elektřiny v období listopadu a prosince 2021, jako nezákonné (v rozporu s daňovým řádem i právem EU) a předmětné rozhodnutí zrušil. To, co je podstatné, je skutečnost, že rozhodnutí se ruší ke dni nabytí právní moci rozhodnutí v přezkumném řízení, tj. s účinky ex nunc, a nikoliv zpětně. V důsledku toho tak nedojde ke zpochybnění uplatněného osvobození od DPH, není tedy třeba podávat z tohoto důvodu dodatečná přiznání či vystavovat opravné doklady a na straně kupujících nelze ani dodatečně uplatnit nárok na odpočet daně. V případě zájmu můžete text celého přezkumného rozhodnutí najít ve Finančním zpravodaji 10/2022

Autor: Richard Knobloch

Autor: Richard Knobloch