Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Publikováno:
3. červen 2020
Obor:

Poslanecká sněmovna podpořila dne 27. 5. 2020 vládní návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v prvním čtení. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí má účinky do budoucna a dani z nabytí nemovitých věcí tedy budou podléhat už jen ty převody, kdy k provedení vkladu do katastru nemovitostí došlo do prosince 2019. Současně dojde k úpravám daně z příjmů fyzických osob. V důsledku zrušení daně z nabytí nemovitých věcí totiž nebude možné uplatňovat odpočty úroků ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru od základu daně. Tato změna se bude týkat úvěru na bydlení sjednaných od 1. ledna 2022. U bytové potřeby obstarané před tímto datem bude i nadále možné uplatnit odpočet úroků. Pokud tedy u nemovitých věcí dojde k provedení vkladu do katastru nemovitostí od prosince 2019 do prosince 2021, nebude povinnost hradit daň z nabytí nemovitých věcí a současně bude umožněno od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst úroky z úvěrů pro bytovou potřebu. Cílem je povzbudit trh s nemovitými věcmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a dále podpořit dostupnost vlastního bydlení.   

Součástí schválené novely je však i prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí neurčených pro vlastní bydlení od daně z příjmů fyzických osob ze stávající pěti let nově na deset let

Autor: Fučík & partneři